รัฐบาลชวนคนเก่งสอบชิงทุนศึกษาปริญญาโท-เอกปี 2566

รัฐบาลเชิญชวนนิสิต นักศึกษา-ปชช.ผู้มีคุณสมบัติสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล ก.พ.เปิดสอบแข่งขันปี 2566 รวม 137 ทุน ด้าน สดช.ให้ทุน ป.โท-เอก สาขาอวกาศ 3 ทุน

16 พ.ย.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 28 ธ.ค. 65 ผ่านช่องทาง http://scholar.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 137 ทุน ประกอบ ด้วยทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (บรรจุก่อนไปศึกษา) 43 ทุน, ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 ทุน ทุนศึกษา ณ University of Chinese Academy of Sciences หรือ ทุน UCAS 5 ทุน และ ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 3 ทุน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดในใบประกาศรับสมัคร ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ส่วนทุนระดับปริญญาเอก คุณสมบัติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นทุน ก.ล.ต. ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี

“สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล ภารกิจส่วนหนึ่งจะดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาทั้งในและต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ก็อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ( Asia-Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

สำหรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าวนี้มี จำนวน 3 ทุน ทั้งหมดศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 1.ทุนระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอวกาศ ของสถานบันเทคโนโลยีฮาร์บิน โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 ธ.ค. 65 2.ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการ และวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 31 ธ.ค. 65 และ 3.ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการสำรวจและทำแผนที่ ของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65- 15 ก.พ. 66

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารดูข้อมูลที่ https://www.onde.go.th/view/1/main/TH-TH และเข้าไปที่เมนู ทุนการศึกษา หรือศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไข และวิธีการสมัครตามโครงการนี้ได้โดยตรงที่ https://bit.ly/3fxCn2y ส่วนช่องทางการสมัครนั้นให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนไปยัง กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในเวลาก่อนครบกำหนดปิดรับสมัครที่ระบุไว้สำหรับแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-141-6882 หรือ อีเมล [email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โค้งสุดท้าย! 'ช้อปดีมีคืน' รีบใช้จ่ายภายใน 15 ก.พ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลดำเนินโครงการช้อปดีมีคืน โดยมีระยะเวลาให้ประชาชนที่จะใช้สิทธินำยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2566

'รองโฆษกรัฐบาล' โชว์ผลงาน 'บิ๊กตู่' ยกระดับชีวิตคนอีสาน

'ทิพานัน' โชว์ผลงาน 'บิ๊กตู่' พัฒนาภาคอีสาน ไม่เกิน มี.ค.66 โครงการขยายสนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ เพิ่มศักยภาพขนส่ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน