ประชุม 'กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร' 1,400 คน คึกคัก! อนุกก.หนุน 'จุรินทร์' เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ทั่วประเทศ

ประชุม'กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร' กว่า1,400 คน คึกคัก 'จุรินทร์' ยันผลักดันแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมของบกลางปี 66 ให้อีก อนุกรรมการฯ เชียร์ลั่น! หนุนเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรทั่วประเทศ

14 ธ.ค.2565 - เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร คณะอนุกรรมการ กฟก. จากทั่วประเทศ ผู้บริหารสำนักงาน กฟก. หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พนักงาน ลูกจ้าง และเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กองทุนตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเรื่องหนี้สิน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกร ตนในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ ได้ผลักดันนโยบายให้ กฟก. แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลักดันกฎหมายกองทุนฯ จนได้รับการแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 สามารถปลดล็อกให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรได้ในวงกว้าง เกษตรกรที่เป็นหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแล้วไม่สามารถใช้หนี้ได้ ต้องถูกยึดที่ดินทำกิน

"รัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องนี้มาก จึงให้กองทุน เข้ามาดูแล ขณะนี้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้จากกองทุนฯ สามารถใช้หนี้คืนแบบไม่มีดอกเบี้ย เมื่อใช้หนี้หมดก็ได้รับที่ดินทำกินคืน เป็นหนทางการปลดหนี้ และได้มอบนโยบายให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพด้วย ในปี 2565 ได้ผลักดันทางนโยบายให้ กฟก. ได้รับงบประมาณงบกลางจำนวน 2,000 ลบ. และในปี 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีอีก 500 ลบ. คาดว่าจะไม่เพียงพอ ต่อความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร คงต้องเสนอรัฐบาลของบกลางปี 66 อีกครั้ง" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้แต่งตั้งในส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนภาคเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว 2 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง การจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีเป้าเหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เกิดการประสานงานกับระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานของสาขาจังหวัดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการกระจายอำนาจตามระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย

กรรมการกองทุนฟื้นฟูสมาชิกและโดยเฉพาะกรรมการที่มาจากเกษตรกรทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลา 3 ปีกว่า และกำลังเดินหน้าปีที่ 4 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีความใส่ใจมากกว่าทุกยุคคือ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ กฟก. และการเปิดการอบรมและมอบนโยบายเดินหน้าปีที่4 วันนี้ ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความรักสามัคคีและให้อนุกรรมการมุ่งมั่นทำหน้าที่ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง

ทางด้านนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวว่า อนุกรรมการทั่วประเทศที่มาอบรมซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่อนุกรรมการทุกท่านได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงานในระดับจังหวัด ร่วมกันสะท้อนปัญหา และแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ กฟก. เดินไปสู่เป้าหมายในปี 2566 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาที่สำคัญของการอบรมจะมีการจัดทำแผนงานและเป้าหมายการดำเนินงาน การสนับสนุนงานตามภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารสำนักงาน การฟื้นฟูอาชีพ และการจัดการหนี้ให้เกษตรกร เปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นผ่านการเสวนากลุ่มย่อย และนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร การสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับบริหาร ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและนำเสนอวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่เห็น! 'จุรินทร์' เผย จึงยังตอบไม่ถูก 'ตั๊น จิตภัสร์' จ่อย้ายพรรค

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป). ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณี น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

'มาร์ค' เว้นวรรค! 'จุรินทร์' คอนเฟิร์ม 'นายหัวชวน' ลุยส.ส. อีกสมัย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายชวน หลีกภัย อดีตประธาน

พาณิชย์คลอดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 รับปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 3%

“จุรินทร์” สั่งเดินหน้า “มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566” รับมือผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% เคาะ 22 มาตรการเชิงรุก ดูแล 4 ด้าน การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้านกฎหมาย ตั้งเป้าดันราคาผลไม้ดีตลอดฤดูการผลิต

คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5.5 พันราย

‘จุรินทร์’ นั่งหัวโต๊ะ คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5,500 ราย 165ล้านบาท  พร้อม เห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณ ‘ราชญ์เกษตรของแผ่นดิน’  ประยงค์  รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

‘นิพนธ์’ มั่นใจ ‘จุรินทร์’ คุณสมบัติเหมาะสมนั่งนายกฯ

ขอให้มั่นใจได้ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านการบริหารกระทรวงต่างๆ มาหลายกระทรวง จนถือเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพและเป็น ส.ส.มาหลายสมัยนั้นจะช่วยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ

ครม. เห็นชอบแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 50,621 ราย เตรียมทำสัญญา ปคน. กับเจ้าหนี้ 4 แบงก์รัฐได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวภุมรี เพ็งกลาง หั