โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการตำรวจ 712 ราย


20 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๓(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๗๑๒ ราย ดังนี้

๑. พันตำรวจโท กมลชัย จิตรีสรรพ เป็น พันตำรวจเอก

๒. พันตำรวจโท กษิดิ์เดช เต็มยอด เป็น พันตำรวจเอก

๓. พันตำรวจโท กันต์พงษ์ วงค์วิชัย เป็น พันตำรวจเอก

๔. พันตำรวจโท กำพล แก่นอินตา เป็น พันตำรวจเอก

๕. พันตำรวจโท กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร เป็น พันตำรวจเอก

๖. พันตำรวจโท กิตติพล ฟักอุดม เป็น พันตำรวจเอก

๗. พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ เป็น พันตำรวจเอก

๘. พันตำรวจโท เกรียงไกร คุ้มบำรุง เป็น พันตำรวจเอก

๙. พันตำรวจโท เกรียงไกร นารมย์ เป็น พันต ารวจเอก

๑๐. พันตำรวจโท โกวิทย์ ปล้องบรรจง เป็น พันตำรวจเอก อ่านทั้งหมด

140B012N0000000000400

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศพรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

ด่วน! มติ 8:1 ศาล รธน.ชี้ พ.ร.ก.ขยายเวลาใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ออก พ.ร.ก.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ชี้ กม.ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.พ.2566