'ม็อบเยาวชน' บุกสภา ค้านตั้งกาสิโน-พนันออนไลน์ถูกกฎหมายมอมเมาสังคม ปลุกเยาวชนร่วมจับตา

ม็อบเยาวชนบุกสภา ค้านสส.หนุนตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย มอมเมาสังคม จี้ตั้งกมธ.ศึกษามีตัวแทนองค์กรที่เป็นกลางเชื่อถือได้ ปลุกพลังเยาวชนร่วมจับตา วอนแก้ไขปัญหาสารพัดและปฏิรูปตำรวจให้ได้ก่อน

1 ธ.ค.2564 - ที่อาคารสภาผู้แทนราษฎร เกียกกาย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media move) ที่ร่วมเป็น"คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" ซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ผ่านทางนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อสภาฯ กรณี ส.ส.หลายพรรค ผลักดันให้มีบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยเครือข่ายได้แต่งกายด้วยกระดาษลัง สะท้อนภาพเป็นผีพนันที่หมดตัว เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ด้วย

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาญัตติด่วน การขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (entertainment complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ โดยมี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติรวม 12 ฉบับ ทุกฉบับมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันคือ เสนอให้ตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และให้มีบริการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอีกด้วย เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ได้สัมผัสถึงผลกระทบจากการพนันที่มีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว เราเห็นด้วยที่เรื่องนี้จะได้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษา ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามวิถีทางประชาธิปไตย

“อย่างไรก็ตามเครือข่ายยังมีข้อกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าหากมีบ่อนกาสิโนที่ถูกกฎหมายแล้ว จะลดปัญหาคนไทยไปเล่นพนันชายแดน หรือทำให้บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหายไปได้ หรือการมีพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายแล้วจะมีผลดีต่อสังคมไทยอย่างไร ทุกวันนี้ปัญหาจากการพนันอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเลย ตัวอย่างเช่นเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ แม้จะเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากฯมากขึ้นมหาศาล ก็ไม่ได้ทำให้ราคาสลากขายตามที่กำหนด 80 บาทแต่อย่างใด และที่อ้างว่าจะมีส่วนทำให้หวยใต้ดินลดลงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย มีเพียงการมอมเมาที่มากขึ้นเท่านั้น”นายโยธิน กล่าว

ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างกาสิโน และพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การพนัน สร้างนักพนันหน้าใหม่ มอมเมาสังคมให้ยิ่งหมกมุ่นกับการพนัน ส่วนความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้สนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังมีข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะการพนันทุกชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น อีกทั้ง “พฤติกรรมการติดพนัน”เป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่ง เรียกว่าPathological Gambling หรือ โรคติดพนัน อาการคือ ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ไม่ไปเล่นการพนันได้ แม้จะมีความทุกข์จากการพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ ยังคงต้องเล่นต่อไป และการพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้านสมอง งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร และผู้ติดพนันส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง คนติดพนันที่อยากเลิกก็ไม่มีที่พึ่ง กลายสภาพเป็นคนที่ล้มเหลวทางชีวิตและสังคม

“สถานการณ์การเล่นพนันในสังคมไทยในปี2562จากการสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีคนไทยกว่า 40ล้านคน มีประสบการณ์เคยเล่นพนันเป็นนักพนันหน้าใหม่ 7.19แสนคน เป็นเด็กและเยาวชนอายุ15-25 ปี กว่า 3.7 ล้านคน จากสถานการณ์การพนันที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้เล่น ครอบครัว คนรอบข้าง และบุคคลทั่วไปในสังคม ทั้งปัญหาหนี้สิน ความเครียด คดีความ อาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาต้องตระหนักในข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วย” นายพชรพรรษ์ กล่าว

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า เครือข่ายฯมีจุดยืนและข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย)พรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้1. เครือข่ายมีจุดยืนไม่สนับสนุนกาสิโนหรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งมิใช่เรื่องจุดยืนในทางศีลธรรมหรือศาสนา หรือดัดจริต แต่เป็นเพราะปัญหาการพนันอื่นๆที่ผ่านมาในสังคมไทย ยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะในรัฐบาลใด เราพบแต่วาทกรรม ความล้มเหลวและการขยายตัวของการพนันที่มากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปตำรวจที่มีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาเหล่านี้ก็ยังย่ำอยู่กับที่

2. การที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังจะพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (มีบ่อนกาสิโน) รวมไปถึงข้อเสนอพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เครือข่ายฯขอให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ รวมถึงการศึกษามาตรการควบคุมปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน โดยเฉพาะในประเด็นปกป้องเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง โดยควรมีตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ อาทิ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน หรือตัวแทนองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ มิใช่มีแต่ฝ่ายสนับสนุน

“ 3. ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและทุมเทกับการป้องกันปัญหาและศึกษาผลกระทบจากการพนันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ควรร่วมคิดอ่านมาตรการ แนวทางอย่างเป็นระบบ มีมาตรการเชิงรุก แก้ปัญหาการพนันให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพนันออนไลน์ ที่พบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น และ4.ทางเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้เพื่อนเด็กๆ เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จับตาเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อนาคตของเราถูกวางล้อมไว้ด้วยการมอมเมา ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ควรช่วยกันศึกษาและแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของเรา ร่วมกันกำหนดอนาคตของเรา” นายณัฐพงศ์ กล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บิ๊กโจ๊ก’ ร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ปมถูกค้นบ้าน เชื่อการเมืองภายในตร.

ที่ศาลอาญารัชดา รัชดาภิเษก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. เดินทางมาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล พิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล กรณีการออกหมายค้นบ้าน

ตั้งแล้ว 'เศรษฐา' เคาะคกก.สอบปม 'บิ๊กโจ๊ก' รอดูชื่อวันนี้

เมื่อเวลา 08.06 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนเวลา 09.00 น.

ฝากขัง! 8 ตร. ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' เอี่ยวเว็บพนันออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ควบคุมตัว พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. ผู้ต้องหา 1 ใน 8 ที่เป็นข้าราชการตำรวจ ในคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ มาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา

ไม่ได้กลั่นแกล้ง! ‘ผบช.กฎหมายฯ’ โต้บุกค้นบ้าน ‘รองผบ.ตร.’ ตามจับผู้ต้องหา

การตรวจค้นเพื่อจับกุมบุคคลตามหมายจับ หลังสืบสวนพบว่าบุคคลดังกล่าวพักอาศัยที่บ้านหลังนี้ โดยไม่ทราบว่าทีตำรวจชั้นผู้ใหญ่

การเมืองภายในตร.! ‘บิ๊กโจ๊ก’ เชื่อปมบุกค้นบ้านพัก ชี้ขอหมายค้นไม่ปกติ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยวิภาวดี 60 หลังสโมสรตำรวจบางเขน

'บิ๊กโจ๊ก' ยังไม่ยกเลิกร่วมประชุม แก้ข้อพิพาท 'วัดบางคลาน'

'พวงเพ็ชร' เผย 'บิ๊กโจ๊ก' ยังไม่แจ้งยกเลิกร่วมประชุมแก้ข้อพิพาทวัดบางคลาน ย้ำจะแก้ปัญหาให้ได้เพื่อคนพิจิตร อ้ำอึ้งเชิญ 'สว.กิตติศักดิ์' ร่วมวงหารือ