กมธ.ตำรวจ ชี้ผับดังใกล้สตช. เปิดปิดตามเวลา โบ้ยลูกค้าแหกกฎเอง

2 ธ.ค.2564 - ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นายสัญญา นิลสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ แถลงว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯกรณีสถานบันเทิงและร้านอาหารในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เปิดให้บริการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกรรมาธิการตำรวจได้เชิญ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุม ได้รับคำชี้แจงว่า สำนักงานเขตได้ควบคุมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จากการตรวจสอบพบว่า สถานบันเทิงและร้านอาหารปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่มีลูกค้าบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร คือดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการจับกุม โดยหลังจากนี้ได้กำหนดมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และผู้เข้าใช้บริการต้องมีผลตรวจATK เป็นลบ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขันและมีมาตรการที่เข้มงวด เนื่องจากเป็นฝ่ายรักษากฎหมายต้องปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการรองรับการเปิดประเทศและเป็นประโยชน์กับทุกภาคธุรกิจอื่นๆ