โปรดเกล้าฯ 'บวรศักดิ์ อุวรรณโณ' ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แฟ้มภาพ

3 มิ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดร.นิว' อัด 'บวรศักดิ์' จวักไม่รู้รสแกง ยกม.5 ชี้การโหวตชื่อ 'พิธา' เป็นนายกฯซ้ำๆ ผิดหลัก

'ดร.นิว' อัด 'บวรศักดิ์ ' จวักไม่รู้รสแกง ชี้แม้กฎหมายไม่ได้ห้ามเสนอชื่อนายกฯซ้ำได้ ต้องกลับไปพิจารณาที่ธรรมเนียมของระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรา5 ของรธน.การโหวตชื่อ'พิธา'เป็นนายกฯแบบซ้ำๆ จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ตลกและผิดหลัก

'นิพิฏฐ์' ชี้เปรี้ยงต้องแก้ให้ตรงจุด มองคนละมุม 'อ.บวรศักดิ์' ปมมติรัฐสภาดับฝันพิธา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย กับ อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

'บวรศักดิ์' ออกโรงชี้ช่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ซัดข้อบังคับรัฐสภาห้ามโหวตพิธารอบ 2

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงผลการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีมติไม่เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี รอบ 2 ว่า เอาข้อบังคับการประชุมมาทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อย

'คำนูณ' ชี้หาร 500 ควรทำตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญดึงดันโหวตสุดท้ายจบที่ศาล

'คำนูณ' เล่าเรื่องหาร 100 และหาร 500 ชี้หากโหวตเอาหาร 500 ก็เท่ากับใช้ระบบสัดส่วนผสมแบบไทยๆ โดยเข้า ทางประตูหลัง ซึ่งไม่สง่างาม

'บวรศักดิ์' ซัด 'เนติวิทย์-สโมสรนิสิตจุฬาฯ' ใช้เสรีภาพผิดๆ ย่ำยีหัวใจคนไทยรักเทิดทูนพระมหาราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงกรณีสโมสรนิสิตจุฬาฯยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว