ห้ามพลาด รัฐบาลเชิญชวนประชาชนตรวจเบาหวานฟรีตั้งแต่ 1 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค.67 

18 มิ.ย. 2566 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากโรค ป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็น “โรคเบาหวาน” มากขึ้น ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลสุขภาพ  ระบุว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 3.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1.5 แสนคนในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ พบว่า การคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปนั้น มีผู้ได้รับการคัดกรองเพียง 14 ล้านคนและยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากถึง 8 ล้านคน จากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาล โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนที่มีหลักเกณฑ์ตรงตามเงื่อนไขเข้ารับการตรวจเบาหวานฟรี ภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจเบาหวานฟรี ดังนี้ 1.ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 2.ไม่เคยตรวจเบาหวาน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีได้คะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน คือไม่เสี่ยง ไม่ต้องตรวจน้ำตาล กรณีได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน คือเสี่ยง ต้องเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว

“ปัจจุบันมาตรการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรวัยผู้ใหญ่เป็นมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่าโดยถูกบรรจุในแผนป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยและอยู่ในสิทธิประโยชน์การส่งเสริมและป้องกันโรคของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนสามารถเข้ารับการคัดกรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ต้องได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตปีละ 1 ครั้ง  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการตรวจคัดกรองได้โดยยื่นบัตรประชาชนเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาได้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” นางสาวรัชดา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ผ่าตัดกระเพาะอาหาร’ ทางเลือกสำหรับผู้ป่วย โรคอ้วน และ ‘เบาหวาน’

หลายท่านเข้าใจว่า ‘การผ่าตัดกระเพาะ’ เป็นวิธีการรักษาสำหรับผู้ที่ป่วยที่เป็นโรคอ้วนเพื่อการลดน้ำหนักเท่านั้น แท้จริงแล้วการผ่าตัดกระเพาะยังสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ซึ่งเป็นโรคร่วมอันดับต้น ๆ

บิ๊กตู่ ขอบคุณ ครม. และข้าราชการ ขอจารึกในความทรงจำ หวังรัฐบาลใหม่สานต่อสิ่งดีๆ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงท้าย เมี่อสิ้นสุดวาระการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณครม. และข้าราชการทุกคน และแสดงความความประทับใจและซาบซึ้งใจ

‘บิ๊กตู่’ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาไทย หวังเป็นแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชน

นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาไทย หวังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา สร้างร่างกายให้แข็งแรง พัฒนาคน สังคม และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เปิดผลสำรวจ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' 99% พอใจมาก อยากให้เพิ่มวงเงินและมีต่อเนื่อง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี 2565 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี 2565 สรุปผลได้ ดังนี้