ว่าที่ ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีวันเปิด 'บก.ทบ.' ขอบคุณกำลังพลมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่

ว่าที่ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีวันเปิดบก.ทบ.ขอบคุณกำลังพลมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อุดมการณ์ทางทหาร พิทักษ์ ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน ย้ำ ทบ.พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคง

29 ส.ค.2566 – ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แทนผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 37 โดยร่วมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิ,พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 และพบปะผู้นำชุมชนเขตพระนคร จากนั้นจึงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมกิตติขจร และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น71 นาย

พล.อ.เจริญชัย กล่าวให้โอวาทกำลังพลว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ท่ามกลางกำลังพลทั้ง 14 หน่วย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนให้การดำเนินภารกิจของกองทัพบก บรรลุผลสำเร็จในการพิทักษ์ปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดมา สำหรับที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบกปัจจุบันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งที่ยังเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังได้เป็นสถานที่ที่ผลิตนายทหารออกมาปฏิบัติหน้าที่ สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัยและในปัจจุบันเมื่อเป็นกองบัญชาการกองทัพบกยังเป็นศูนย์กลางการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบกในการดำเนินภารกิจในทุกมิติ โดยทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจสนองตอบต่อนโยบาย ของกองทัพบกอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติ ตลอดจนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และอยู่เคียงข้างประชาชน ในทุกโอกาส

พล.อ.เจริญชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท เสียสละ และความร่วมมือร่วมใจขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติในการรับใช้ชาติ พร้อมใจกันมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ภายใต้อุดมการณ์ทางทหาร โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญตลอดจนประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรอบรู้งานในหน้าที่ มีขีดความสามารถพร้อมรับกับสถานการณ์ และภารกิจทุกด้านเพื่อร่วมกันนำพากองทัพบกและประเทศชาติ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมกันนั้นขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับกำลังพลดีเด่นทุกท่าน ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนปรากฎผลงานเป็นที่ยอมรับ ขอให้ได้รักษามาตรฐานในการทำงาน และเป็นกำลังสำคัญของหน่วย ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับประวัติของกองบัญชาการกองทัพบก เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงกลาโหม และอีกส่วนหนึ่งบริเวณสวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมากองทัพบกเล็งเห็นว่าสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบ ขณะเดียวกันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ย้ายไปอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จึงเล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิม มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลัก ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่กองทัพบกหลายท่าน และมีพื้นที่กว้างขวาง การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมือกรุงเทพมหานครและเป็นเส้นทางผ่านของแขกบ้านแขกเมืองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงได้สั่งการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบก และได้กระทำพิธีเปิดที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ควง ผบ.ทบ.เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากภารกิจชายแดนภาคใต้

มท.1 พร้อม ผบ.ทบ. นำคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิก อส. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกำชับให้ดูแลช่วยเหลือครอบคลุมถึงครอบครัวผู้บาดเจ็บ

ยอดสมัครทหารเกณฑ์ 2วัน กว่า 4.4 พันคน ผบ.ทบ. ยันขั้นตอนถูกต้อง โปร่งใส

ยอดสมัครทหารเกณฑ์ 2วัน กว่า 4.4 พันคน 'สีชัง-นาทวี' เต็มแล้ว ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือก ระบุ คัดเลือก เจ้าหน้าที่-สัสดี อย่างดี ขั้นตอนถูกต้อง โปร่งใส

รร.เสธ.ทบ. ประกาศเกียรติคุณ 'ผบ.ทบ.' เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปยังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกครบรอบปีที่ 115 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร