ในหลวง พระราชทานพระพุทธรูปแก่ชาวพุทธในประเทศอินเดีย จำนวน 72 องค์

24 ก.ย.2566 - เวลา 09.00 น. ณ สมาคมมหาโพธิ์อินเดีย สำนักงานใหญ่ เมืองกัลกัตต้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพุทธรูป ถวายหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดีย เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 72 องค์

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พร้อมด้วย พระวิเทศวชิรญาณ วิ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา,เลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล,พระวิเทศวัชราจารย์ เจ้าอาวาส​วัดสิทธารถราชมณเฑียร ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล,พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม หัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล,พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย,รองโฆษกพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์,ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เข้าร่วมพิธี

โดยมี นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีข้าราชการกงสุล คนไทยในเมืองกัลกัตต้า และกลุ่มชาวพุทธ เข้ารับพระพุทธรูปและร่วมพิธี

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า ร่วมกับ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดพิธีมอบพระพุทธรูป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพุทธรูป ถวายหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดีย เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน ๗๒ องค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

2. เพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

3. เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

4. เพื่อความส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภาคประชาชนสู่ภาคประชาชน

โดยในช่วงเวลา 09.15 น. นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ รับศีล หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และนำทำสมาธิเสบียงบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณฯ ได้มอบพระพุทธรูปเป็นปฐม ให้นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า เสร็จแล้วมอบพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์ฝ่ายอินเดีย ประธานชุมชน และตัวแทนครอบครัวชาวพุทธ เข้าร่วมรับมอบพระพุทธรูป อาทิเช่น วัดพุทธพม่า วัดพุทธศรีลังกา ชาวพุทธสมาคมมหาโพธิ์อินเดีย สำนักงานใหญ่ เมืองกัลกัตต้า จำนวน 72 องค์

จึงนับเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ที่ คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า ร่วมกันถวายพระราชกุศล และสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาลงสู่อินเดียตะวันตก เพื่อขยายพื้นที่แห่งความสุข ความสงบร่มเย็นด้วยพุทธธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา เข้าเฝ้าฯ 'ในหลวง-พระราชินี' ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนก

ในหลวง พระราชทานคำแนะนำบทบาททางการทูตในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการ