นายกฯ สวมเสื้อปาเต๊ะ 'ยะลารวมใจ' เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เบตง ลั่นรัฐบาลไม่เคยหยุดพัฒนาประเทศ

14 มี.ค.2565 - เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” พร้อมคณะ อาทินายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

โดยก่อนออกเดินทางนายกฯได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร และรับมอบภาพเครื่องบินนกแอร์เป็นที่ระลึก ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากด้วยเครื่องบินพระที่นั่งที่ บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) จัดถวาย เมื่อวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562

ต่อมาเวลา 12.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางถึงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง โดยนายกฯและครม.ที่ร่วมคณะ ได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อเชิ้ตผ้าปาเต๊ะ ลายยะลารวมใจเป็นชื่อลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา มีความหมายภูมิปัญญานำเรื่องราวในพื้นที่มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด แบบลวดลายมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้ประจำจังหวัดยะลาคือ ดอกพิกุลและแห หรือยาลอ ชื่อเมืองยะลาในภาษามลายู สื่อความหมายถึงปวงประชาชนที่มีความสมานฉันท์ กลมเกลียวกันไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด ร้อยเรียงประดุจพี่น้องที่รักใคร่กัน ออกแบบโดย นางสาวฮัสสื่อเม๊าะ ดอมะ กลุ่มผ้า Assama Batik

จากนั้นนายกฯเป็นประธานในพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา” และรับชมวิดีทัศน์ผลการดำเนินงาน โดยนายกฯกล่าวเปิดงานว่า วันนี้เป็นอีกครั้งถือเป็นวันสำคัญในชีวิตของตนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเบตง ซึ่งเคยมีความคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกร่วมกับรมว.มหาดไทย คาดหวังว่าจะมีวันนี้จนกระทั่งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในระยะแรก รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมื่อเดินเข้ามารู้สึกถึงความสวยงาม ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งคำว่าเบตงจากภาษามลายูแปลว่าไม้ไผ่ ฉะนั้นจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตงต่อไป

รัฐบาลพยายามผลักดันส่งเสริมให้เบตงเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้รู้จักมากขึ้น ซึ่งเบตงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ชายแดนมีการเคลื่อนไหวธุรกิจการค้า ประกอบกับพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลพยายามเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ วันนี้เรามีสนามบินแห่งใหม่ลำดับที่ 29 ของไทย เพื่อรองรับการบริการประชาชนด้านขนส่งและการเดินทางหลายรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถือเป็นการสนับสนุนขนส่งทางอากาศเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายมาอย่างต่อเนื่องที่จะสนับสนุนเชื่อมโยงภูมิภาคโดยพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอำนวยความสะดวกผ่านแดนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลักดันอำนวยความสะดวกทั้งทางบกและอากาศให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อรองรับการค้าการลงทุนในอนาคต

“จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทุกภาค และผมก็มีความกังวลในภาคใต้มานานพอสมควรแล้วว่าทำอย่างไรจะให้เกิดการพัฒนาภาคใต้ให้ทัดเทียมกับภาคอื่นๆ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสนามบินนี้ได้เริ่มให้มีการศึกษาก่อสร้างใช้เวลานานพอสมควรตั้งแต่ปี 58 กว่าจะเสร็จในวันนี้ ทุกอย่างต้องใช้เวลา ต้องสร้างความเข้าใจ ชี้แจงประเด็นต่างๆให้ถี่ถ้วน จนสามารถอนุมัติงบประมาณออกมาได้ ผ่านมา 2 รัฐบาลโดยมีตนเป็นนายกฯจึงสำเร็จได้ในวันนี้ และผมคาดว่าในอนาคตจะทำอะไรหลายๆอย่างให้สำเร็จกว่านี้อีก สิ่งสำคัญคือความรักความสามัคคีเราเป็นดินแดนที่เรียกว่าอยู่กันด้วยพหุสังคม พหุวัฒนธรรม ได้รับความชื่นชมจากเลขาองค์กรสันนิบาตโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ทำได้ดีมาก ในการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม แม้จะมีศาสนาที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่ทุกคนอยู่ด้วยความรักสามัคคี นั่นคือสิ่งที่เป็นศักยภาพของเราอยู่แล้ว”นายกฯกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ไพศาล' ร่วมยินดี 'บิ๊กตู่' เป็นองคมนตรี ความหวังคนปั่นกระแสให้เป็นนายกฯอีกก็สิ้นสุดลง

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

นายกฯ ย้ำเร่งช่วยตัวประกันชาวไทยที่เหลือ เผย 'ปานปรีย์' บินไปอิสราเอลแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุม

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ อุตรดิตถ์ และ ภูเก็ต 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. นี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่

'เศรษฐา' โยนหน่วยมั่นคงหาความชัดเจน ตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

นายกฯ เตรียมคุยความร่วมเมืองการค้า- แก้ปัญหาชายแดน ร่วมมาเลย์ โยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาความชัดเจน ปมแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุข