'ในหลวง' พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

17 มี.ค.2565 - เวลา 18.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพ ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงาน ถวายน้ำสรงส่วนพระองค์ที่มือ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำหลวงสรงศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ถวายสรงที่ทรวงอก ทรงกราบ ชาวพนักงานประโคม แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ

ต่อจากนั้น ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงกราบ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม 1 จบ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าโกศศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่จังหวัดตราด สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จากนั้นเข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2491 ณ วัดคิรีวิหาร
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้เข้าพิธี
อุปสมบท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2499 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบท
ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ อาทิ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง หรือ ปฏิทินจันทรคติไทย ก่อนประกาศใช้ในแต่ละปี และเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมรณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2565 สิริอายุ 85ปี พรรษา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

3 เหล่าทัพ ยิงสลุต 21 นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เหล่าทัพ ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศได้ทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2566 กองทัพบกได้ทำการยิงสลุตโดย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ในหลวง เสด็จฯ ตั้งเปรียญพระภิกษุสามเณร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญ พระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สดุดี 'พระราชินี' ทรงงานช่วยเหลือประชาชน เคียงข้าง 'ในหลวง'

บิ๊กบี้' งดสัมภาษณ์ ระบุ 'วันดี-วันมงคล' หลัง ทบ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระราชินีฯ สดุดีพระราชกรณียกิจ ทรงงานช่วยเหลือประชาชนเคียงข้าง 'ในหลวง'