'ในหลวง' ทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์ และอัฐบริขารหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล

"ในหลวง" ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" และทรงประกอบพิธีสมโภช "พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย" วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

24 พ.ค.2565 - เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย "เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" และทรงประกอบพิธีสมโภช "พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย" ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลรายงาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พลตำรวจโท ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 6 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต วัดถ้ำกลองเพล นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์ และอัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามลำดับ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทูลเกล้าฯ ถวายทรงสรง ทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ลงในผอบ แล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

เสด็จออกจากพลับพลาธี ไปยังบริเวณมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต" พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จเข้าเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริชารเขมาภิรโต

ทรงรับผ้าไตร จำนวน 1 ไตร จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดงาน ฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต พระราชภาวนาวชิรากร พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์ เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิโต ที่จัดแสดงไว้ภายในเจดีย์อัฐบริขาร เขมาภิรโต ตามพระราชอัธยาศัย

เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 150 ราย พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

นายยุทธนา จินดากุล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดงานฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐาน ภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระราชภาวนาวชิรากร อินทร์ถวาย สนตุสสโก รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย

เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฎหลวงปู่ขาวอนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จลงจากกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว วนาลโย

เสด็จเข้าพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ทอดพระเนตรประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่จัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นพะยูง ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นพะยูง ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2528 และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1,570,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย เพื่อเป็นสถานที่เก็บอัฐิและรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสสนาที่มีจริยานุวัตรหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติเป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมา อาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวทรุดโทรมลง เนื่องจากก่อสร้างมากว่า 30 ปี พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์อาคารแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565

วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวัดราษฎร์สังกัดนิกายธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2513 มีหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเลื่อมใสศรัทธา เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย ในหลายวาระ ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกับพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี ด้วยทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตกัวเตมาลา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

15 มี.ค.2566 - เวลา  15.13  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 3

14 มี.ค.2566 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม