'อัยการสุงสุด' แฉไทม์ไลน์คดีจีที 200 แนะ ทบ. ตรวจสอบตั้งแต่ปี 60

‘อัยการสุงสุด’ แจงไทม์ไลน์คดีจีที 200 แนะตรวจสอบ 757 เครื่อง ตั้งแต่ปี 2560 กองทัพบกชนะคดีให้บริษัทคืนเงินตั้งแต่ปลายปี 2564 การพิสูจน์ไม่ได้มีผลแพ้ชนะทางคดีแล้ว

6 มิ.ย. 2565 – นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์กรณีที่กระทรวงกลาโหมระบุถึงอัยการสูงสุดแนะให้ตรวจสอบจีที 200 ทุกเครื่องว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กองทัพบกได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อขอให้จัดพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีปกครองว่าต่างฟ้อง บริษัทเอวิเอ แซทคอม จำกัด กับพวกรวม 4 คน เพื่อให้รับผิดตามสัญญาปกครอง กรณีซื้อขายเครื่องจีที 200 รวม 12 สัญญา ทุนทรัพย์ยังไม่รวมดอกเบี้ย 683,900,000 บาท

เมื่อได้รับเรื่องมาจึงได้มอบเรื่องให้ทางสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5 เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ ระหว่างตรวจสำนวน ทางพนักงานอัยการเห็นว่าการที่จะบอกว่าเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติตามสัญญาหรือเป็นเครื่องที่ใช้การไม่ได้นั้น เป็นสาระสำคัญที่จะบอกว่าคดีนี้แพ้หรือชนะ จึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกองทัพบกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อให้เป็นข้อเท็จจริงซื้อเป็นข้อยุติเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการตัดสินคดี

วันที่ 23 เมษายน 2560 อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5 ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง โดยฟ้องบริษัท เอวิเอ แซทคอม เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 3 ในฐานะเป็นแบงก์การันตี รับผิดในวงเงินประมาณ 56,000,000 บาท โดยไม่เกิน 56,000,000 บาทเศษ ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 4 ในฐานะแบงก์การันตีรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาทเศษ ซึ่งทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องไป ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 คือ 687,691,975.49 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาลปกครองกลางกลาง สั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ โดยวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ แต่ทางอัยการฝ่ายคดีปกครอง 5 ยื่นอุทธรณ์ว่า คดีไม่ขาดอายุความ

1 มิถุนายน 2560 มีคำสั่งลงมาบอกว่าให้ศาลปกครองกลางรับคดีไว้โดยคดีไม่ขาดอายุความให้ดำเนินการไปตามรูปเรื่อง ทำให้คดีก็ดำเนินการต่อไป และกระบวนการในการตรวจเครื่องจีที 200 ยังเป็นในเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินคดี ซึ่งหลักการมีแค่นี้ ส่วนรายละเอียดจะไปตรวจอย่างไรก็เป็นเรื่องของกองทัพบก หรือตัวความที่ส่งเรื่องไปให้ดำเนินการ

“ตรงนี้มีความสำคัญและต้องเคลียร์ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและเฉพาะกองทัพบกด้วย โดยวันที่ 1 กันยายน 2564 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษาตามคำฟ้องที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5 ฟ้องไปว่า เครื่องจีที 200 จำนวน 757 เครื่องเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจึงพิพากษา ดังนี้ ให้บริษัทเอวิเอฯ ชำระเงินให้กับกองทัพบกเป็นเงิน 683,441,561.64 บาท ใช้ธนาคารกสิกรไทย ชำระเงิน 56,856,438.87 บาท ให้ธนาคารกรุงเทพ ชำระ 6,195,452.5 บาท ยกฟ้องนายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจผู้ถูกฟ้องที่สอง เพราะเป็นผู้บริหารและไม่ได้ความว่า ทำเกินขอบข่าย ขอบเขตของนิติบุคคล”

นายประยุทธ กล่าวว่า เรื่องเวลาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งวันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักอัยการสูงสุดแจ้งไปยังกองทัพบกถึงผลคดีดังกล่าว จากนั้น 23 กันยายน 2564 ผู้ถูกฟ้องทุกคนอุทธรณ์ จนกระทั่งวันที่ 8 มีนาคม 2565 อัยการได้อุทธรณ์ในส่วนที่ยกฟ้องคือผู้ถูกฟ้องที่ 2

7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ถอนอุทรณ์ นั่นก็คือบริษัท เอวิเอฯ ถอนอุทธรณ์ จากนั้น วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศาลปกครองสูงสุดอนุญาตให้อุทธรณ์ และคดีถึงที่สุด

“สรุปก็คือ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศาลปกครองสูงสุดให้ถอนอุทธณ์ หมายความว่าคำพิพากษาที่ศาลปกครองกลางให้ เอวิเอฯ ชำระเงินตามที่อัยการฟ้องให้กับกองทัพบก 683,441,561.64 บาท จึงเป็นที่สุด กระบวนการตั้งแต่ 7 มีนาคม 2565 รายละเอียดว่าเครื่องจะตรวจหรือไม่อย่างไร จึงไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะเลยตรงนั้นมาแล้ว คดีที่มันค้างอยู่เหลือแค่ประเด็นที่อัยการอุทธรณ์กรณีนายสุทธิวัฒน์ ในส่วนของธนาคารก็ไม่ได้เกินวงเงินแบงก์การันตีอยู่แล้ว ดังนั้นประเด็นที่อัยการมีข้อสั่งการที่สาระสำคัญชี้แพ้ชนะคดีเดินมาถึงที่สุดแล้วตั้งแต่ 7 มีนาคม 2565 แล้ว ซึ่ง detail หรือการตรวจรายละเอียดอะไร มันก็เลยเกินและตกไปโดยปริยาย ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงตรงนั้น”

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกองทัพบกด้วย เรพาะกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ มีไทม์ไลน์ในเรื่องยื่นคำขอต่อสำนักงบประมาณ การรวบรวมคำขอ การตั้งเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งคิดว่าตรงนี้อาจอาจจะเป็นส่วนที่ข้างท่อมาเก่า ตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งทางอัยการนั้น สั่งการไปแค่ทางคดีให้ไปทำอะไร เพื่อวินิจฉัยว่าจะแพ้ชนะคดีคดีอย่างไร ซึ่งเป็นดุลพินิจของอัยการเจ้าของสำนวนที่ดู ภาพรวมทั้งหมดของคดี ส่วนการจะไปทำอย่างไรนั้นเราไม่ก้าวล่วง

เมื่อถามว่าในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องจีที 200 ทางอัยการส่งเรื่องไปตั้งแต่ปี 2560 และ ปลายปี 2564 ก็รู้อยู่แล้วว่าชนะ โดยเดือนมีนาคม 2565 คดีถึงที่สุดแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องหาข้อเท็จจริงมาต่อสู้ใช่หรือไม่ นายประยุทธ กล่าวว่า ถูกต้อง ส่วนจะจ้างทำไมนั้น ก็เป็นที่อย่างที่นำเรียน

เมื่อถามย้ำว่า พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกกระทรวงกลาโหม โยนมาเราก็โยนกลับใช่ไหม นายประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นการโยนในเชิงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติซึ่งค่อนข้างชัดเจนแจ่มแจ้ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ก้าวไกล' ตั้งเป้าได้เป็นรัฐบาล ชูนโยบายทลายทุนทหาร ยกเลิกศาลทหาร-เกณฑ์ทหาร

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกลในหลายประเด็น เริ่มที่กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทีมงานพรรคก้าวไกล จ.เชียงใหม่

'ศาลปกครองสูงสุด' ยืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์'

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์' ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจากยุทธการตะนาวศรี ชี้ไม่ตั้งกรรมการสอบ-ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ทำให้มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย

'บิ๊กบี้' สั่งกลางวงผู้พันฯ ย้ำทบ.วางตัวเป็นกลางการเลือกตั้ง ออกกฎเหล็ก '5ทำ - 5ไม่'

'บิ๊กบี้' สั่งกลางวง ผู้พันฯ ทั่วประเทศ ย้ำทบ.วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ออกกฏเหล็ก '5 ทำ - 5ไม่' งดอบรมประชุม-สัมมนาช่วง10 วัน ก่อนหย่อนบัตร-ไม่ควรเป็นกก.ประจำหน่วย-ห้ามใช้รถ-เครื่องบิน ฮ.ของ ทบ. ไม่ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยเป็นหน่วยเลือกตั้ง

'หมอพรทิพย์' เปิดใจหลังถูกป.ป.ช.สั่งฟ้องคดี GT200 ยันหากจะผิดพลาดก็หาใช่การทุจริต

'พญ.คุณหญิงพรทิพย์' เปิดใจหลังถูกป.ป.ช.สั่งฟ้องคดี GT200 ยันหากจะมีความผิดพลาดก็หาใช่การทุจริตคอร์รัปชัน โอดคนไม่เคยลงปฏิบัติงานในพื้นที่จะไม่เข้าใจความเหนื่อยยาก อันตรายที่มีตลอดเวลา ลั่นจะท้อไม่ได้เด็ดขาด

กองทัพระดมจิตอาสา ร่วมล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษท่วมเมืองพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด” เพื่อลดหมอกควันฝุ่นละอองทำให้ดีต่อสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลเสียของฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี

ทนายเชาว์ เตือนภัย พลเอก’ส.’ ตุ๋น ปชช.หลอกวิ่งเต้นคดีศาลปค.สูงสุด

ทนายเชาว์ เตือนภัย พลเอก ส. ตุ๋น ปชช. หลอกวิ่งเต้นคดีศาลปกครองสูงสุด กินส่วนต่าง ไม่ได้เงิน ขู่กรรโชก จ่อ ฟ้องเอาผิด ร้อง ศาลปกครองสูงสุด ตรวจสอบ