ดาบนี้คืนสนอง! 'เพื่อไทย' ลักไก่เสนอญัตติด่วน หวังถล่มนายกฯ 8 ปี สุดท้ายสภาล่ม

สภาล่มรายวัน! ฝ่ายค้านดันญัตติด่วนด้วยวาจา หวังใช้เวทีสภาถล่ม ปมวาระนายกฯ 8 ปี สุดท้ายองค์ประชุมไม่ครบเหลือแค่ 124 คน

11 ส.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาวาระกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปเสร็จสิ้น ก่อนที่นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันว่า เนื่องจากมีประเด็นการพูดคุยทางสังคมที่เราจำเป็นต้องเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาโดย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ตามข้อบังคับที่ 54(1)

จากนั้นนายสุทิน ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ว่าขอให้สภาระดมความเห็นและประมวลความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 คือ การดำรงตำแนห่งนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8 ปี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ขบคิดว่าวาระนายกฯเริ่มเมื่อไรห่ และสิ้นสุดเมื่อไหร่ จนเกืดความเห้นแตกต่างหลากหลายที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดการปะทะทางความคิดที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น หากไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีอาจจะลุกลามจนเกิดวิกฤตทางสังคม วันนี้ดูเหมือนนายกฯจะมีท่าทีที่ไม่สอดคล้องกับคนหลายกลุ่ม

"สภานี้เป็นผู้ตั้งนายกฯ เมื่อถึงคราวเกิดประเด็นว่าจะต้องหลุดพ้น หรือถอดถอน หรือต้องปฏิบัติแนวทางใดแนวทางหนึ่ง สภานิ่งนอนใจไม่ได้ ถ้าพ้น หรือ หลุด เราต้องมีความเห็น แต่หากในทางปฏิบัติไม่มีข้อขัดแย้งทางความคิด สภาก็อาจจะนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นไปตามครรลองได้ แต่วันนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ได้มีการยื่นต่อองค์กรอิสระแล้ว และมีแสดงควาเห้นกว้างขวางมาก ตนจึงเห็นว่าสภานี้จะต้องระดมความเห็นกันไม่ว่าเห็นต่างหรือตรงกัน ต้องระดมให้ได้และแนะนำไปยังนายกฯว่าแนวทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสถานการณ์ควรเป็นเช่นไร "

นายอรรรถกร สิทธิยากรณ์ บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าการจะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาจะต้องมีการตกลงกันก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถเดินหน้าไปได้อย่างไม่มีปัญหา และก่อนหน้านี้ตนได้รับการประสานงานจากส.ส.ฝ่ายค้านว่าวันนี้หลังจบกระทู้ต่างๆ สภาจะพิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และวิปทุกพรรคต่างก็เห็นตรงกัน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ และยังมีญัตติที่ยื่นก่อนหน้านี้ในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย ดังนั้นตนมองว่าการเสนอของนายสุทินดูเหมือนจะใช้สภาเป็นเครื่องมือกดดันผุ้มีอำนาจในการตัดสินวาระ8 ปีหรือไม่ เพราะสภาไม่มีอำนาจเรื่องนี้

ด้านนายสุทินกล่าวยอมรับว่าในวิปมีการตกลงว่าพิจารณาญัตติหนี้นอกระบบจริง แต่เราพิจารณาว่ามีเรื่องเร่งด่วนฉับพลันเข้ามาและเป็นเรื่องที่สภาต้องหวั่นไหวรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อเทียบกับปัญหาหนี้นอกระบบก็ด่วน เราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้น่าจะด่วนหากปล่อยสังคมอาจเดินไปสู่ทางตัน จึงไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ดังนั้นโควต้าที่เรามีเจึงปลี่ยนเป็นเรื่องวาระดำรง8 ปีได้หรือไม่ แต่ก็เคารพหากสภาเห็นว่านำญัตติหนี้นอกระบบมาพิจารณาก่อน จะมีมติอย่างใดเราก็ยินดีปฏิบัติ เพียงแต่ทำหน้าที่ของเรา หากวิกฤตเกิดขึ้นสภามีหน้าที่ยับยั้งก็ต้องทำ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่าตนขอเสนอญัติทำนองเดียวกันกับนายสุทิน แม้เราจะเห็นความสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ แต่เรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญ และกำลังสั่นคลอนกังขากับสังคม ว่าหากพ้นวันที่23 ส.ค. ไปแล้ววันที่ 24 ส.ค.ต่อไป จะกลายเป็นนายกฯเถื่อนหรือไม่ จึงควรหาวิธีทางออกเพื่อส่งไปยังนายกฯ ยืนยันว่าไม่ได้กดดันให้เกิดปัญหา อย่างที่รู้กันนายกฯขึ้นดำรงนายกฯ25 ส.ค. 5 7 ตอนนี้เป็นปีที่ 8 นักวิชาการต่างยืนยันว่าอยู่ครบแล้ว มีเอกสารที่เราค้นคว้ามาก็ยืนยันเจตนารมณ์ตีความเป็น8 ปี เราจึงเห็นเป็นปัญหาสำคัญและจำเป็นต้องอภิปราย ตนจึงขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเสนอความเห็นไปยังครม.เพื่อแจ้งให้ทราบว่านายกฯกำลังครบ8 ปี ในวันที่23 ส.ค. และต้องแนวทางว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นคัดค้าน โดยนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ กล่าวว่า หากดูข้อบังคับการประชุมที่ 44 ระบุว่า การญัตติต้องมุ่งหมายให้สภาชี้ขาดว่าให้ปฏิบัติอย่างไร แต่ตนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นายสุทิน และนายรังสิมันต์เสนอเกี่ยวข้องกับวาระฝ่ายบริหาร ทางสภาไม่สามารถวินิจฉัยว่าครบไม่ครบ อย่างไร และเกรงว่าหากสภามีมติไปจะกระทบกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่วินิจฉัยว่านายกฯจะครบ 8 ปีหรือไม่เพียงใด ดังนั้นกรณีนี้ไม่สามารถเข้าสู่สภาเพื่อลงมติได้ จึงเสนอให้พิจารณาตามระเบียบวาระตามปกติ

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่าไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์การเสนอญัตติคือตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา หรือให้สมาชิกอภิปรายเฉยๆ ประเด็นครบ8 ปีหรือไม่สมาชิกสามารถใช้ช่องทางลงชื่อเสนอประธานยื่นต่อศาลรัฐธรรมนญให้วินิจฉัย เพราะสภาชี้ผิดถูกไม่ได้ หากจะเสนอญัติเข้ามาโดยไม่มีข้อสรุปใดๆ ตนขอให้สภาพิจารณาว่าจะเป็นการใช้อำนาจไปกดดันองค์กรใดๆหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการถกเถียงกันและต่างยืนยันที่จะเสนอญัตติของตนเอง ประธานในที่ประชุมจึงขอให้มีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับญัตติใด และให้สมาชิกแสดงตนก่อนที่จะลงมติดังกล่าว แต่ปรากฎว่า มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพียง 124 คนเท่านั้น ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นนายศุภชัยจึงได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั่งอยู่ในห้องประชุมเลย เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จึงได้มีการนัดหมายผ่านไลน์กลุ่มของพรรคให้ทุกคนไปร่วมอวยพรที่บ้านป่ารอยต่อในเวลา 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทบ.นิ่ง! วันตัดสินบิ๊กตู่ 8 ปี โฆษกทบ.เผยหน้าที่ตร.คุมม็อบ ทหารจะเข้าไปช่วย กรณีร้องขอ

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และโฆษกกองทัพบก ยังระบุถึง สถานการณ์การเมืองในวันพรุ่งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยวาระ 8 ปีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่า กองทัพบกก็ยังคงทำหน้าที่ปกติ

'ชูศักดิ์' ขย่มกฎ 180 วัน กกต.ฝืนธรรมชาตินักการเมืองแต่เอื้อรัฐมนตรี

'ชูศักดิ์' ชำแหละข้อบังคับ 180 วัน ชี้มีทัศนคติลบต่อพรรคการเมือง ฝืนธรรมชาติผู้แทนราษฎร แต่รัฐมนตรีกลับได้เปรียบ

เพื่อไทยเดือด! ออกแถลงการณ์ถล่มเกณฑ์ 180 วันลักลั่นไม่สอดคล้องสามัญสำนึก-หลักนิติธรรม

เพื่อไทยยก 5 ข้อ จวกระเบียบ กกต. เรื่องหาเสียง180วัน ซัดลักลั่น ขวางช่วยประชาชน หวั่นบังคับใช้ไม่เท่าเทียม

'เพื่อไทย' ข้อใจแผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท

จี้ 'ประวิตร' เร่งช่วยประชาชน 6.8 แสนคน เสียหายจากประกันโควิด อัด 8 ปี รัฐบาลสร้างภาระหนี้ 11 ล้านล้านชี้กู้มาทำเรื่องไร้สาระ

อุ่นใจ! 'บิ๊กตู่' สั่งทหารอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมตลอด คอยดูแลประชาชน จนกว่าจะคลี่คลาย

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 9 / 2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า ในเรื่องสถานการณ์น้ำขณะนี้น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลกระทรวงกลาโหม