ดาบนี้คืนสนอง! 'เพื่อไทย' ลักไก่เสนอญัตติด่วน หวังถล่มนายกฯ 8 ปี สุดท้ายสภาล่ม

สภาล่มรายวัน! ฝ่ายค้านดันญัตติด่วนด้วยวาจา หวังใช้เวทีสภาถล่ม ปมวาระนายกฯ 8 ปี สุดท้ายองค์ประชุมไม่ครบเหลือแค่ 124 คน

11 ส.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาวาระกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปเสร็จสิ้น ก่อนที่นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันว่า เนื่องจากมีประเด็นการพูดคุยทางสังคมที่เราจำเป็นต้องเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาโดย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ตามข้อบังคับที่ 54(1)

จากนั้นนายสุทิน ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ว่าขอให้สภาระดมความเห็นและประมวลความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 คือ การดำรงตำแนห่งนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8 ปี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ขบคิดว่าวาระนายกฯเริ่มเมื่อไรห่ และสิ้นสุดเมื่อไหร่ จนเกืดความเห้นแตกต่างหลากหลายที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดการปะทะทางความคิดที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น หากไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีอาจจะลุกลามจนเกิดวิกฤตทางสังคม วันนี้ดูเหมือนนายกฯจะมีท่าทีที่ไม่สอดคล้องกับคนหลายกลุ่ม

"สภานี้เป็นผู้ตั้งนายกฯ เมื่อถึงคราวเกิดประเด็นว่าจะต้องหลุดพ้น หรือถอดถอน หรือต้องปฏิบัติแนวทางใดแนวทางหนึ่ง สภานิ่งนอนใจไม่ได้ ถ้าพ้น หรือ หลุด เราต้องมีความเห็น แต่หากในทางปฏิบัติไม่มีข้อขัดแย้งทางความคิด สภาก็อาจจะนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นไปตามครรลองได้ แต่วันนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ได้มีการยื่นต่อองค์กรอิสระแล้ว และมีแสดงควาเห้นกว้างขวางมาก ตนจึงเห็นว่าสภานี้จะต้องระดมความเห็นกันไม่ว่าเห็นต่างหรือตรงกัน ต้องระดมให้ได้และแนะนำไปยังนายกฯว่าแนวทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสถานการณ์ควรเป็นเช่นไร "

นายอรรรถกร สิทธิยากรณ์ บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าการจะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาจะต้องมีการตกลงกันก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถเดินหน้าไปได้อย่างไม่มีปัญหา และก่อนหน้านี้ตนได้รับการประสานงานจากส.ส.ฝ่ายค้านว่าวันนี้หลังจบกระทู้ต่างๆ สภาจะพิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และวิปทุกพรรคต่างก็เห็นตรงกัน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ และยังมีญัตติที่ยื่นก่อนหน้านี้ในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย ดังนั้นตนมองว่าการเสนอของนายสุทินดูเหมือนจะใช้สภาเป็นเครื่องมือกดดันผุ้มีอำนาจในการตัดสินวาระ8 ปีหรือไม่ เพราะสภาไม่มีอำนาจเรื่องนี้

ด้านนายสุทินกล่าวยอมรับว่าในวิปมีการตกลงว่าพิจารณาญัตติหนี้นอกระบบจริง แต่เราพิจารณาว่ามีเรื่องเร่งด่วนฉับพลันเข้ามาและเป็นเรื่องที่สภาต้องหวั่นไหวรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อเทียบกับปัญหาหนี้นอกระบบก็ด่วน เราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้น่าจะด่วนหากปล่อยสังคมอาจเดินไปสู่ทางตัน จึงไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ดังนั้นโควต้าที่เรามีเจึงปลี่ยนเป็นเรื่องวาระดำรง8 ปีได้หรือไม่ แต่ก็เคารพหากสภาเห็นว่านำญัตติหนี้นอกระบบมาพิจารณาก่อน จะมีมติอย่างใดเราก็ยินดีปฏิบัติ เพียงแต่ทำหน้าที่ของเรา หากวิกฤตเกิดขึ้นสภามีหน้าที่ยับยั้งก็ต้องทำ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่าตนขอเสนอญัติทำนองเดียวกันกับนายสุทิน แม้เราจะเห็นความสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ แต่เรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญ และกำลังสั่นคลอนกังขากับสังคม ว่าหากพ้นวันที่23 ส.ค. ไปแล้ววันที่ 24 ส.ค.ต่อไป จะกลายเป็นนายกฯเถื่อนหรือไม่ จึงควรหาวิธีทางออกเพื่อส่งไปยังนายกฯ ยืนยันว่าไม่ได้กดดันให้เกิดปัญหา อย่างที่รู้กันนายกฯขึ้นดำรงนายกฯ25 ส.ค. 5 7 ตอนนี้เป็นปีที่ 8 นักวิชาการต่างยืนยันว่าอยู่ครบแล้ว มีเอกสารที่เราค้นคว้ามาก็ยืนยันเจตนารมณ์ตีความเป็น8 ปี เราจึงเห็นเป็นปัญหาสำคัญและจำเป็นต้องอภิปราย ตนจึงขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเสนอความเห็นไปยังครม.เพื่อแจ้งให้ทราบว่านายกฯกำลังครบ8 ปี ในวันที่23 ส.ค. และต้องแนวทางว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นคัดค้าน โดยนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ กล่าวว่า หากดูข้อบังคับการประชุมที่ 44 ระบุว่า การญัตติต้องมุ่งหมายให้สภาชี้ขาดว่าให้ปฏิบัติอย่างไร แต่ตนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นายสุทิน และนายรังสิมันต์เสนอเกี่ยวข้องกับวาระฝ่ายบริหาร ทางสภาไม่สามารถวินิจฉัยว่าครบไม่ครบ อย่างไร และเกรงว่าหากสภามีมติไปจะกระทบกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่วินิจฉัยว่านายกฯจะครบ 8 ปีหรือไม่เพียงใด ดังนั้นกรณีนี้ไม่สามารถเข้าสู่สภาเพื่อลงมติได้ จึงเสนอให้พิจารณาตามระเบียบวาระตามปกติ

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่าไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์การเสนอญัตติคือตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา หรือให้สมาชิกอภิปรายเฉยๆ ประเด็นครบ8 ปีหรือไม่สมาชิกสามารถใช้ช่องทางลงชื่อเสนอประธานยื่นต่อศาลรัฐธรรมนญให้วินิจฉัย เพราะสภาชี้ผิดถูกไม่ได้ หากจะเสนอญัติเข้ามาโดยไม่มีข้อสรุปใดๆ ตนขอให้สภาพิจารณาว่าจะเป็นการใช้อำนาจไปกดดันองค์กรใดๆหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการถกเถียงกันและต่างยืนยันที่จะเสนอญัตติของตนเอง ประธานในที่ประชุมจึงขอให้มีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับญัตติใด และให้สมาชิกแสดงตนก่อนที่จะลงมติดังกล่าว แต่ปรากฎว่า มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพียง 124 คนเท่านั้น ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นนายศุภชัยจึงได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั่งอยู่ในห้องประชุมเลย เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จึงได้มีการนัดหมายผ่านไลน์กลุ่มของพรรคให้ทุกคนไปร่วมอวยพรที่บ้านป่ารอยต่อในเวลา 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' เตรียมบินหนองบัวลำภูพรุ่งนี้ เยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิต เหตุกราดยิง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์เหตุกราดยิง สถานรับเลี้ยงเด็กที่จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า ทราบแล้วโดยทราบตั้งแต่แรกเริ่มมีการรายงานมาแล้ว ตอนนี้ได้สอบถามสาเหตุและทราบว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายกฯ ลั่นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นแกนหลักสำคัญประเทศ ต้องรักษาอย่าให้ใครมาทำลาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางถึงสวนสาธารณะดงตาล เทศบาลเมืองหล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองหล่มสัก 11

'ธนกร' ซัด หน.เพื่อไทย ถนัดแต่เรื่องเสี้ยมให้แตกคอ ชี้ 'ตู่-ป้อม' รักกันเหนียวแน่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนมั่นใจในผลงานของพรรคพลังประชารัฐ เพราะจากการลงพื้นที่หลายครั้งพบว่า ได้รับการตอบรับและฝากขอบคุณไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหมอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ

ไม่เคยพลาด! สาวเพื่อไทยอัด 'ประยุทธ์' ตรวจน้ำท่วมซ้ำเติมชาวบ้านเปลืองงบประมาณ

สาวเพื่อไทย ไม่ถูกใจสิ่งนี้ ‘ประยุทธ์’ ไปอุบลฯ-ขอนแก่น ตรวจน้ำท่วม พระยาเหยียบเมืองซ้ำเติมจิตใจชาวบ้าน ให้สิ้นหวังมากขึ้น เบรกไม่ต้องไปแล้วตรวจน้ำท่วมเพชรบูรณ์ สิ้นเปลืองงบประมาณ

'บิ๊กตู่' ฟิตจัด ลุยตรวจน้ำท่วมเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำป่าสัก เยี่ยมผู้ประสบภัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และคณะ ออกเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus 320 ของกองทัพอากาศ

ชลน่านขยันเสี้ยม! บอก 'ลุงป้อม' เป็นตัวเลือกดีกว่า 'บิ๊กตู่'

'ชลน่าน' โยงจนได้อ้างเหตุ 6 ตุลาฯ 19 เทียบกับครองอำนาจ 8 ปี เชื่อเลือกตั้งครั้งหน้า คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะ แนะ ได้ทีเสี้ยม 2 ป.ขิงกันเองในเรื่องน้ำท่วม บอก 'บิ๊กป้อม' เป็นตัวเลือกดีว่า 'บิ๊กตู่'