'ท่านใหม่' ขอบคุณ 'ดร.นิว' ให้ความกระจ่าง กรณีพระบรมวงศานุวงศ์ไทย กับงานพระราชพิธี พระบรมศพควีนเอลิซาเบธที่ 2

สำหรับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรในกาลก่อน อีกทั้งมีจุดยืนในการรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโลกมาโดยตลอด การแสดงออกในระดับนี้จึงจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

20 ก.ย.2565- ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โพสต์เฟซบุ๊กว่า เพื่อ ความกระจ่างแจ้ง และโปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน และเข้าใจในเหตุผล ที่ ดร.ศุภณัฐ ท่านเขียนขึ้นกันหน่อย อย่าไปเชื่อ พวกนักวิชาการ และพวกใส่ร้ายป้ายสี้ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แต่ปั้นข่าวมั่วให้เข้าใจผิดๆกัน “ว่าทำไม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจน พระบรมวงศานุวงศ์ถึงไม่ได้รับเชิญ จากรัฐบาลของ สหราชอาณาจักรเสด็จฯ ไปเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมงานพระราชพิธี พระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2” ?

ถ้าลองสังเกตดูดีๆ จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าประมุขหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ที่เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 “จะเป็นประเทศจำนวน (ส่วน) มากที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นในอดีต หรือยังอยู่ภายใต้เครือจักรภพในปัจจุบัน” (หาดูได้มีประเทศ ไหนบ้าง ทาง Google)

การที่สถาบันพระมหากษัตริย์ชาติต่างๆ ในยุโรปเกือบทั้งหมดได้เสด็จฯ ไปเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นเพราะ “ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันมาแต่เก่าก่อน เมื่อสืบสายไล่เรียงก็จะพบว่าทรงเป็นพระญาติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทั้งสิ้น”

ส่วนการเชิญแขกอื่นๆ จากประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีงามทั่วไป ก็จะเป็นการเชิญตามมารยาทโดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ไม่ได้มีหนังสือเชิญโดยตรงมายังประมุขประเทศต่างๆ แต่อย่างใด ดังนั้นประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็จะส่งเอกอัครราชทูตไปเข้าร่วมโดยมารยาทตามปกติ สำหรับประเทศไทยเองก็จัดได้ว่าอยู่ในประเทศกลุ่มนี้

แถมในสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังมีสถานการณ์ทางการเมืองโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นต้น ส่งผลให้สหราชอาณาจักรไม่อนุญาตให้บางประเทศเดินทางเข้ามาถวายความเคารพพระบรมศพในการนี้ด้วย

อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์องค์สำคัญอย่างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

แม้แต่องค์พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันอย่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ก็ถือปฏิบัติในทำนองเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 อีกทั้งส่งตัวแทนของรัฐเข้าร่วมแทนพระองค์

สำหรับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรในกาลก่อน อีกทั้งมีจุดยืนในการรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโลกมาโดยตลอด การแสดงออกในระดับนี้จึงจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทำพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อ 19 กันยายน​ 2565

ขอบคุณ ดร.ศุภณัฐ

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าไม่ต่าง 'การ์ดเกม' หวั่นเป็นจุดเริ่มต้นแบ่งแยกดินแดน

'ดร.นิว' ฝากสส.สว.พิจารณาข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า ชี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ มีเป้าหมายแฝงเร้นซ่อนอยู่ ไม่ต่างจากกรณีการ์ดเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ หวั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกดินแดน

'ม.จ.จุลเจิม' ขอบคุณ 'นายกฯ-รมว.ศึกษา' ปรับหลักสูตรใหม่เรียนประวัติศาสตร์ ปลูกฝังเด็กรักชาติ

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า รับฟังสิ่งดีๆ กันบ้างนะครับ ไม่ใช่มัวแต่ด่าท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา

ยกเหตุการณ์แต่งตั้งนายกฯมาเลเซีย การแต่งตั้งนายกฯในระบอบปชต.ยังคงเป็นอำนาจของประมุข

'ดร.นิว'ยกเหตุการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงประกาศแต่งตั้ง'อันวาร์'ขึ้นเป็นนายกฯ ยืนยันหลักวิชาการ การแต่งตั้งนายกฯในระบอบประชาธิปไตย ยังคงเป็นอำนาจของประมุข เช่นเดียวกับในอังกฤษ-ฝรั่งเศส

เปรียบเทียบคำพูดให้ร้ายเศรษฐกิจพอเพียงของ 'ธนาธร' กับจำเลยคดีม.112ทำให้รู้ใครอยู่เบื้องหลัง

'ดร.นิว' ยกกรณีจำเลยคดีม.112 อายุ 19 ปี ได้รับโทษจากการวิจารณ์เศรษฐกิจพอเพียง เทียบคำพูดให้ร้ายเศรษฐกิจพอเพียงของ'ธนาธร' ทำให้ได้รับรู้ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ชุดความคิดบิดเบือน

มิตรภาพที่ยั่งยืน 'พระราชอาณาจักรไทย' กับ 'สาธารณรัฐประชาชนจีน'

ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า มิตรภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง พระราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน