กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน 'คิดถึงสมเด็จย่า' ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

14 ต.ค.2565 - เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน โดยมี นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นายวิรไท สันติประภพ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการ 50 ปี เส้นทางแม่ฟ้าหลวง ครัวตำหนัก คาเฟ่ดอยตุง ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ ร้านต้นไม้ดอยตุง และนิทรรศการปลูกป่า ปลูกคน สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

สำหรับ นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ของคนไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515

ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนที่ขาดโอกาส วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และยังคงยึดมั่นดำเนินงานและเผยแพร่ตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อมีส่วนร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โซน “ปลูกป่า ปลูกคน” สมเด็จย่าเสด็จฯ เยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2530 ทอดพระเนตรป่าเสื่อมโทรมและทรงตระหนักว่ารากเหง้าปัญหาของคนในพื้นที่ดอยตุง คือ ความยากจนและขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต มีรับสั่งว่า "ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง" จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พร้อมกับแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน จากป่าดอยตุงเกือบ 100,000 ไร่เมื่อสามสิบปีที่แล้ว วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีเป้าหมายดำเนินจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทั่วประเทศถึง 1,000,000 ไร่

ประชาชนสามารถร่วมน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า” ผ่านนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร ปีมะโรงงูใหญ่ 2567 ภาพฝีพระหัตถ์ 'มังกรบิน'

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ 2567 แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ในปี “มะโรงงูใหญ่” 2567

สืบสานพระราชปณิธานและส่งต่อแรงบันดาลใจจากคำสอนของ “สมเด็จย่า” ผ่านนิทรรศการ “คิดถึง....สมเด็จย่า ครั้งที่ 26”

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ทส. เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมรำลึก สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” อนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

สุดประทับใจ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงถือไฟฉายขณะพระราชทานโอวาท บัณฑิตจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปยังหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในก

'เรมี่ ไอริณ' ศิลปินไอดอล LAST IDOL THAILAND รับรางวัลอันทรงเกียรติ

สุดปลาบปลื้ม ศิลปินไอดอล “เรมี่-ไอริณ รณเกียรติ” เมมเบอร์ LAST IDOL THAILAND จากค่าย Rabbit Moon Corporation Limited บริษัทในเครือ T&B Media Global ได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี