ก.ตร. เคาะตำแหน่งนายพลสีกากี 10 ตำแหน่ง เลื่อนแต่งตั้งรอง ผบก.-สว.

27 ต.ค.2565 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 10/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมก.ตร. เพื่อรับทราบการดำเนินงานของอนุกรรมการก.ตร. ชุดต่างๆ ที่ก.ตร.มอบหมายให้ไปปฏิบัติและพิจารณาการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เช่น กระบวนการในการแต่งตั้งก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนเรื่องสำคัญจะมีการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตร ซึ่งทุกปีจะแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. แต่ปีนี้เนื่องจากมีภารกิจการประชุมเอเปค 2022 ในห้วงเดือน พ.ย. จึงให้ขยายไปให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.2565

ส่วนงานบริหารงานบุคคลอื่นๆ มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามที่หน่วยต่างๆ ได้ร้องขอมา เพราะเหตุการณ์ปัจจุบันได้มีสถานการณ์ และความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาระนี้จึงให้ก.ตร.เป็นผู้พิจารณา ซึ่งตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่หน่วยได้ร้องขอขึ้นมาในเรื่อง ศปก.ตร. และสำนักงานผบ.ตร. ในระดับผู้บัญชาการ ส่วนตำแหน่งรองผู้บัญชาการมีตำแหน่งสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาของสอท. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขอให้มั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมในทุกๆ เรื่อง รวมถึงมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อไป เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด อาวุธปืน และปัญหาในการบำบัดผู้มีอาการทางจิตเวช ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างจริงจัง และนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจในหลายๆเรื่อง ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำขอให้ข้าราชตำรวจช่วยดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำและคณะที่จะมาประชุมเอเปค 2022

นอกจากนี้นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้นำเสนอเกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายเพิ่งออก อยากให้เพิ่มเติมในส่วนที่จะเข้ามาใช้ในการประชุม ก.ตร.ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กเด่น' สั่งทำบัญชีแต่งตั้ง 'สว.-รองผบก.' นอกวาระประจำปี

ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ส่งถึง ผบช. จเรตำรวจ(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. นอกวาระประจำปี

ไหวพริบปิดคดี

เสร็จสิ้นเรียบร้อย เป็นไปตามที่ โฆษกกอล์ฟ-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวหลังการประชุม ก.ตร.ที่ผ่านมา

เด้ง '5 เสือป่าตอง' เซ่นบาร์ดังค้ากามเด็ก

พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2566 คำสั่งที่ 119/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

กวาดบ้าน 'สตม.'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2566