'บิ๊กตู่' ลั่น จากนี้ไปจะติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายต่างๆของรัฐบาล

'บิ๊กตู่'โพสต์ต่อจากนี้ไปจะพยายามติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายต่างๆ แก้ปัญหายาเสพติด กดปุ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ตั้งใจให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้ไทยก้าวขึ้นเป็น 'ครัวโลก'

25พ.ย.2565- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความในเพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha มีเนื้อหาดังนี้

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ

ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป ผมจะพยายามติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ และโครงการตามข้อสั่งการของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยวานนี้ (23 พ.ย.65) ผมได้เป็นประธานเปิดอีกโครงการเร่งด่วน นั่นคือปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เป็นวาระแห่งชาติ ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (พ.ย. 65 ถึง ม.ค. 66) เพื่อมอบนโยบายและสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่มีการขยายผลสำเร็จ และยึด-อายัดทรัพย์สินแล้วมากกว่า 11,000 ล้านบาท ในปีนี้ เพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาทในปีหน้า และสาวไปให้ถึงผู้มีอิทธิพลเบื้องหลัง เพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติด-องค์กรอาชกรรมให้ได้ในที่สุด โดยจำเป็นต้องหลอมรวมทุก “พลังในแผ่นดิน” ให้เป็นหนึ่งเดียว และสานพลังในชุมชน-หมู่บ้านให้เข้มแข็งด้วย

สำหรับวันนี้ (24 พ.ย.65) ผมและคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกร และมอบเงินช่วยเหลือ แบบกดปุ่มเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลในการดูแลพี่น้องชาวนาไทย ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประกันรายได้ การชดเชยส่วนต่าง สนับสนุนต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ปรับปรุงคุณภาพข้าว สินเชื่อชะลอการขายข้าว เป็นต้น ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรเข้าร่วมโครงการและได้รับผลประโยชน์จำนวนมาก กล่าวคือตั้งแต่ปีการผลิต 2562/63 ถึง 2564/65 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ กว่า 28 ล้านครัวเรือน จาก 7 โครงการ หรือเฉลี่ยแต่ละโครงการกว่า 4 ล้านครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,000 กว่าล้านบาท

โดยล่าสุดปีการผลิต 2565/66 นี้ รัฐบาลยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในโครงการต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง วงเงินกว่า 81,265 ล้านบาท ทั้งนี้ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกษตรกรของไทย สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและอยู่ดีมีสุข โดยจะต้องปรับตัวทำเกษตรกรรม ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และในอนาคต ด้วยการก้าวไปสู่ "เกษตรมูลค่าสูง" ภายใต้ “BCG โมเดล” ที่ผมได้นำเสนอต่อที่ผู้นำโลกในการประชุมเอเปค ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการจัดทำแผนการผลิต และส่งเสริมการตลาดข้าวอย่างครบวงจร ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต อย่างเช่น "ข้าวรักษ์โลก" ที่เน้นลดต้นทุนการผลิต พัฒนาพันธุ์ข้าวพรีเมี่ยม การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรแทนที่การใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมี-ยาฆ่าแมลง-ยาฆ่าหญ้า ตลอดจนดูแลตลาดในประเทศและส่งออก เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ไทยก้าวขึ้นเป็น “ครัวโลก" อย่างครบถ้วนรอบด้าน โดยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก ผมจึงมีแนวความคิดให้มี "ชุมชนชาวนา" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อีกทั้ง "ชุมชนข้าว" เช่น ชุมชนแปลงขยายพันธุ์ข้าว ชุมชนข้าวแปลงใหญ่ ชุมชนข้าวอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาวนาในชุมชนข้าวให้เป็น “ชาวนาปราดเปรื่อง” (Smart Farmers) ปราชญ์ชาวนา และชาวนารุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในวันข้างหน้าก็จะต่อยอดกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ของประเทศ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ อีกด้วย นี่คืออีกหนึ่งศักยภาพของประเทศไทย ที่จะสามารถผลักดันให้เราก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำของโลกได้อย่างแน่นอนครับ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯให้กำลังใจผู้พิการสร้างอาชีพ สู้ชีวิต ฝากคนครบ 32 ทำสิ่งดีงามที่ถูกต้องบ้าง

'บิ๊กตู่' ให้กำลังใจผู้พิการสร้างอาชีพ สู้ชีวิต ฝากคนครบ 32 ทำสิ่งดีงามที่ถูกต้องบ้าง ยันรัฐบาลไม่ทิ้งทุกคน ย้ำทำกุศลกับคนเป็น ชีวิตจะมีความสุข

'บิ๊กตู่' ลั่นต้องทำงานการเมืองให้ถูกต้อง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่มาทำเล่นๆ

'บิ๊กตู่' ชี้ทำงานการเมืองมี 3 อำนาจ 'บริหาร นิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ' ต้องทำให้ถูกต้อง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ให้เป็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ใช่มาทำเล่นๆ เป็นหลักการที่ต้องทำให้ได้

'ชัยวุฒิ' ยังแทงกั๊ก 'อยู่กับตู่หรือป้อม' ย้ำปัจจุบันยังอยู่พปชร.

'ชัยวุฒิ' ยังแทงกั๊ก 'อยู่กับตู่หรือป้อม' ย้ำปัจจุบันยังอยู่ พปชร.เพราะร่วมก่อตั้งมา ไม่หวั่นเลือดไหล ย้อนถาม ทำไมพปชร.จะไม่ไหว ย้ำขึ้นอยู่กับประชาชน

'เสี่ยเฮ้ง' ปลื้มวรรคทองแจงเหตุย้ายตาม 'บิ๊กตู่' ดังในข้ามคืน เผยพูดโดยอัตโนมัติจากใจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความพร้อมแบนเนอร์วรรคทอง ว่า กลายเป็นประโยคข้อความที่ดังในข้ามคืนเลยครับ หลายคนฟอร์เวิร์ด กลับมาให้ผม แล้วถามว่า คิดคำพูดนี้ออกมาได้อย่างไร

ชำแหละเหตุ 'พปชร.' เสื่อมถอย เชียร์ 'ประยุทธ์' แยกตัวออกแล้วไปอยู่พรรคใหม่โดยเร็ว

'อ.หริรักษ์'ชำแหละเหตุพปชร.เสื่อมถอย ลั่นไม่เคยเชียร์'ประยุทธ์'ให้เป็นนายกฯ แต่ครั้งนี้ขอเชียร์ให้ประกาศแยกตัวออกจากพปชร.โดยเร็วแล้วไปอยู่พรรคใหม่ที่มีนักการเมืองน้ำเน่ารุ่นเก่าอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้