ซูเปอร์โพลชี้ผลงาน 'รัฐบาลบิ๊กตู่' เข้าตา ประชาชนพร้อมหนุน

27 พ.ย. 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง แกนนำรัฐบาล กับ ผลงานที่พอใจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 2,008 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบแกนนำรัฐบาล กับ ผลงานที่พอใจด้านต่าง ๆ

ที่น่าสนใจคือ ด้านแก้ขัดแย้งของคนในชาติ ไม่สูญเสีย ไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองเหมือนในอดีต ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 85.0 ด้าน ทำตามที่พูด นโยบายกัญชา ช่วยชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย ฐานรากสังคม ได้แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 79.0 ด้านที่โดดเด่น ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ อสม. แก้วิกฤตโควิด จัดการวัคซีน ได้แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 72.6 ด้านช่วยเหลือเกษตรกร ประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์ม ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 72.3 ด้านมุมานะ อดทน ดูแลประชาชน ช่วงฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตชาติ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 63.7

นอกจากนี้ ด้านแกนนำรัฐบาลเด่น เจรจาเศรษฐกิจสากลกับนานาประเทศ ช่วงประชุมเอเปค ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 62.8 ด้านจุดยืนมั่นคง จงรักภักดี ปกป้องเสาหลักของชาติ ได้แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 55.1 และด้านผลงานภาพจำ ช่วยที่ดินทำกิน แก้หนี้นอกระบบ บริหารจัดการน้ำ ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 44.1 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ จุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.7 สนับสนุนรัฐบาล มากกว่า ไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 13.2 และกลุ่มพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ร้อยละ 32.1 เหตุผลที่ ฐานสนับสนุนรัฐบาล มากกว่า ไม่สนับสนุน เป็นผลพวงจาก การก่อม็อบช่วงประเทศไทยจัดประชุมเอเปค และเหตุรุนแรงในภาคใต้ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง และผลงานรัฐบาลที่พอใจของประชาชน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า แกนนำรัฐบาลกับผลงานที่พอใจ เป็นผลโพลที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนทำงานช่วงฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตชาติช่วงโควิดที่ระบาดทั่วโลกให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงเสียงของประชาชนที่พอใจต่อแกนนำรัฐบาลเป็นรายบุคคล หนุนเสริมคนที่ทำงานเด่นสุดในด้านต่าง ๆ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดดเด่นมากที่สุดแก้ขัดแย้งของคนในชาติไม่ให้เกิดการสูญเสียแตกต่างจากช่วงประมาณสิบปีที่แล้วที่กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองหัวหน้าเดียวกันเคยก่อการทั้งที่กรุงเทพมหานคร ห้างสรรพสินค้าถูกเผา และการล้มการประชุมนานาชาติที่พัทยา รวมถึงการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ผลงานที่ประชาชนพอใจและแกนนำรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุด ด้านอื่น ๆ เช่น นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีจุดยืนมั่นคง จงรักภักดีปกป้องเสาหลักของชาติที่โดดเด่นสุด การทำตามที่พูด นโยบายกัญชา ช่วยชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย ฐานรากสังคมได้ปลอดภัย นำมาทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพทางการแพทย์ได้ไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ และอาจจะถูกเรียกรับสินบนเงินใต้ดิน และยังโดดเด่นสุด ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ กลุ่ม อสม. แก้วิกฤตโควิด จัดการวัคซีน ในขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันรายได้ และเป็นแกนนำรัฐบาลเด่นเจรจาเศรษฐกิจการค้ากับนานาประเทศช่วงประชุมเอเปค ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เด่นสุดแก้ปัญหาที่ดินทำกิน หนี้นอกระบบและบริหารจัดการน้ำ

“อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่เห็นได้ชัดเจนคือการสนับสนุนรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นเพราะความเชื่อว่า กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังการก่อม็อบและเหตุรุนแรงที่ภาคใต้ช่วงประชุมเอเปคในประเทศไทย สร้างความวุ่นวายและก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในหมู่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้กระแสเหวี่ยงมาสนับสนุนรัฐบาลและนึกถึงแกนนำรัฐบาลที่มีความโดดเด่นแต่ละด้าน เพราะคนไทยส่วนใหญ่รักความสงบเรียบร้อยไม่ต้องการเหนื่อยกับความวุ่นวายของบ้านเมืองที่อาจเกิดเหตุลุกลามบานปลายเพิ่มจากที่ต้องเหนื่อยกับการทำมาหากินและปัญหาที่พบประจำวันของประชาชน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ยินดี วันนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง พร้อมเริ่มให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการรถไฟฟ้าขนส่ง

ปชช.เบื่อเกมจัดตั้งรัฐบาล ผิดหวัง 'ก้าวไกล' ไม่ทำตามหาเสียงไว้

ซูเปอร์โพล เปิดผลสะท้อน ประชาชนเบื่อหน่ายการการจัดตั้งรัฐบาล แย่งชิงผลประโยชน์ จนละเลยความเดือดร้อน พร้อมผิดหวัง จุดยืนของพรรคก้าวไกล ไม่ทำตามที่เคยหาเสียงไว้

นายกฯ ยินดียูเนสโกรับรอง 'คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ' เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

ขีดเส้นชัด ไม่เอานายกฯ นำไปสู่ความขัดแย้ง บานปลาย

ซูเปอร์โพล เปิดผลสะท้อนเสียงประชาชนถึงการตั้งรัฐบาล หวังได้รัฐบาลใหม่ ที่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ขีดเส้นชัด ไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย

ซูเปอร์โพลครั้งที่ 6 ‘อนุทิน’ เบียด ‘พิธา’ ชิงนายกฯ หนุนขั้วเก่าตั้งรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูลและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีกระแสความนิยมสนับสนุนสูสีแบบหายใจรดต้นคอไม่แตกต่างกัน