ชู ความ “BALANCE” จากสถานที่จัดการประชุมเอเปคสู่ของที่ระลึกสื่อมวลชน

แนวคิดหลักของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คือ OPEN.CONNECT.BALANCE ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิดหลักดังกล่าวคือ “Balance.” หรือการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน เพราะเมื่อมีความสมดุลย่อมทำให้ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนตามมา หนึ่งในวิธีการส่งเสริมเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน คือการผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) หันมาทำธุรกิจที่ใช้วัสดุ หรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยได้ส่งต่อแนวคิดการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดการประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน ไม่ว่าซุ้มประตูทางเข้า โพเดียม แบ๊คดร็อปสำหรับถ่ายภาพ ชั้นวางของ ไปจนถึงถังขยะ ด้วยวัสดุหมุนเวียน ใช้กระดาษรีไซเคิลจากเอสซีจี แพกเกจจิ้ง หรือ SCGP แทนไวนิลหรือพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก โดยกระดาษรีไซเคิลนี้ถูกพัฒนาให้ทนทานต่อความชื้น น้ำหนักเบา แปรรูปได้ง่าย แถมยังประหยัดเวลาในการติดตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวไทยยังถูกผลักดันผ่านเมนูอาหารที่เสิร์ฟแด่ผู้นำเอเปค ซึ่งรวบรวมสุดยอดวัตถุดิบจากท้องถิ่นไทย เช่น ไข่เป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรี กุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ต เนื้อวากิวโคราช เนื้อน่องโคขุนจากสหกรณ์โพนยางคำสกลนคร ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ และช็อกโกแลตไทยจากเชียงใหม่ ทั้งหมดนี้เพื่อให้วัตถุดิบไทยเป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวความคิดดังกล่าวคือ การจัดทำของที่ระลึกสื่อมวลชน เพื่อแจกจ่ายให้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 2,000 คน โดยมีโจทย์สำคัญคือ การสรรหาผู้ผลิตในไทยที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในไทยทั้งหมด จนเจอบริษัท Hilmyna Handmade ที่เป็นบริษัทของผู้ประกอบการชาวไทย เคยได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว และได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้รับคัดเลือกให้จัดทำของที่ระลึกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อทำข่าวการประชุมเอเปคในครั้งนี้

ของที่ระลึกประกอบด้วยกระเป๋า Tyvek คือพลาสติกใช้แล้วที่นำมาขึ้นรูปใหม่ มีลักษณะคล้ายกระดาษ แต่ทนทาน กระเป๋า Tyvek มีคุณสมบัติกันน้ำและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีดีไซน์สวยทันสมัย นอกจากนี้ ด้านในยังบรรจุอุปกรณ์จำเป็นของคนยุค new normal ได้แก่ กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น ผลิตจากฟางข้าว สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซองใส่สเปรย์แอลกอฮอล์แบบ 2 in 1 ที่ใส่ได้ทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์และบัตรประจำตัว ผลิตจากเศษหนังใช้แล้วนำมาขึ้นรูปใหม่ การ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ผลิตจากฟางข้าว และ universal adapter ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทั่วโลก

นอกจากของที่ระลึกจะสะท้อนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีการจัดที่ทำงานของผู้สื่อข่าวเอเปคทั่วโลกในศูนย์สิริกิติ์ ให้เป็น “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรด้านการสื่อสาร (APEC Communication Partners) ในการจัดกิจกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานและผู้จัดงานนำหลักปฏิบัติ 6 ประการไปใช้ คือ การเดินทางโดนรถสาธารณะ ลดใช้กระดาษและพลาสติก งดใช้โฟม ลดใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ตกแต่งงานโดยวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ และลดการเกิดขยะเศษอาหารโดยการทานให้หมด ทำให้ในช่วงการประชุมฯ ทั้งสิ้น 6 วัน ศูนย์ข่าวสีเขียวช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปทั้งสิ้นกว่า 30,295.40 kgCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 3,366 ต้น

นอกจากการเริ่มปลูกฝังแนวคิดความสมดุลในจุดเล็ก ๆ เพื่อเผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลกแล้ว ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการจัดทำเอกสารเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้ถูกรับรองโดยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคไปแล้ว และถือเป็นเอกสารเป้าหมายฉบับแรกของเอเปคที่ส่งเสริมการทำงานเรื่องการสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจะกลายเป็นมรดกจากไทยสู่โลก เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการทำธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

 

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Goals on BCG Economy: ความสร้างสรรค์ของไทยในการผลักดันการเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม ยั่งยืน

การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 นำมาซึ่งผลสำเร็จหลายประการ อาทิ การผลักดันให้เอเปคทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP

APEC CEO Summit 2022 วิสัยทัศน์ภาคธุรกิจ สู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่งคั่ง ทั่วถึง และยั่งยืน

นอกจากการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องแล้ว

5 ม.ค. 'อนุทิน' นั่งหัวโต๊ะประชุมบูรณาการรับมือจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค.นี้

'อนุทิน' เตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องสาธารณสุข-คมนาคม-ท่องเที่ยว-ต่างประเทศ บูรณาการมาตรการรับผู้เดินทางจากประเทศจีน 5 ม.ค.นี้

เลขาฯรมว.ต่างประเทศ แจงชัดข้อหา 'ไทยทำให้อาเซียนแตกแยก'

นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อนเป็นรูปธรรมวัดผลได้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ขานรับเป้าหมายการประชุมเอเปค 2565 สู่เศรษฐกิจ BCG อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565

'บิ๊กตู่' สั่งเกาะติดกฎหมายอียูห้ามนำเข้าสินค้าเกี่ยวข้องทำลายป่าหวั่นกระทบเกษตรกรไทย

นายกฯ มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามผลกระทบจากกรณีสหภาพยุโรปผ่านกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำลายป่า ทำความเข้าใจให้ความรู้ผู้ประกอบการและเกษตรกร