จับตา พปชร.ประชุมใหญ่ 27 ม.ค.เคาะแคนดิเดตนายกฯ เพิ่มดาบให้หัวหน้า

'ไพบูลย์' เผย พปชร.จ่อแก้ข้อบังคับพรรค 8 ประเด็น ยกเลิกตำแหน่ง ผอ.พรรค มอบอำนาจหัวหน้าพรรคตั้ง-ถอดถอนเบ็ดเสร็จ จับตาที่ประชุมใหญ่เคาะแคนดิเดตนายกฯเลย

26 ม.ค.2566 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่สามัญพรรค พปชร.ในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมใหญ่ ที่ทำการพรรคมีวาระที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค พปชร. 8 ประเด็น ดังนี้ 1.แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 9 ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีจำนวนไม่เกินสามสิบคน และยกเลิกตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค 2.แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 11 ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคการเมืองให้เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ มติของที่ประชุมที่เห็นชอบให้ผู้เข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

นายไพบูลย์ กล่าวว่า 3.แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 17 (1) ให้หัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานพรรค รองเลขาธิการพรรค โฆษกพรรค รองโฆษกพรรค และตำแหน่งอื่นๆ ในการบริหารพรรค แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการพรรคการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคการเมืองมอบหมาย แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อนุมัติจัดตั้ง และยุบเลิกสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด หรือให้กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ให้หัวหน้าพรรคมอบหมายรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนดำเนินการแทนก็ได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ

นายไพบูลย์ กล่าวว่า 4.ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 17 ให้ยกเลิกหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการพรรค 5.แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 30 ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดขึ้นใหม่ เว้นแต่หัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย มีคำสั่งให้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 6.เพิ่มความวรรคสามของข้อ 90 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง จะดำเนินการคัดเลือกไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยการประกาศเชิญชวนและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็ได้ ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญ หลังแก้ไขข้อบังคับแล้ว อาจจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมใหญ่

นายไพบูลย์ กล่าวว่า 7.เพิ่มบทเฉพาะกาล เพิ่มข้อ 115 รองหัวหน้าพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับใช้ ให้ยังคงดำรงตำแน่งรองหัวหน้าพรรคต่อไปจนกว่าครบวาระ และ8.เพิ่มข้อ 116 เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ข้อบังคับฉบับนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิพิฏฐ์' ปลุกล้มบ้านใหญ่ปักษ์ใต้ เปิดโอกาสลูกชาวบ้านบ้าง

บ้านใหญ่ มาพร้อมกับระบบอุปถัมภ์ ที่ใดประชาธิปไตยอ่อนแอ ที่นั่นระบบอุปถัมภ์จะแข็งแรง ประชาธิปไตย จึงมีหลักให้มนุษย์เป็น"เสรีชน"

“ศ.ดร.นฤมล”หนุนทุกฝ่ายร่วมดันแคมเปญ Go Nomad in Thailandสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ Facebook ส่วนตัวเปิดมุมมองถึงมูลค่าเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร( กทม.)

ฟันเปรี้ยง! จาก 'ยุบสภา' สู่ยุบพรรคและกลียุค

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า จากยุบสภาสู่การยุบพรรคและกลียุค!!!

‘บิ๊กป้อม’ อ้อนชาวเชียงใหม่ อยากให้ ปท.เป็นหนึ่งเดียวต้องเลือก พปชร.

‘ประวิตร’ ขึ้นเวทีปราศรัยเชียงใหม่ อ้อนอยากให้ประเทศเป็นหนึ่งเดียวต้องเลือก พปชร. ลั่นทุกนโยบายเป็นรัฐบาลแล้วจะทำทันที เมินไม่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกนายกฯในใจ ขอเดินหน้าต่อ

‘อนุทิน’ รับกินข้าว ‘บิ๊กป้อม’ ดีลจับขั้ว ‘ภท.-พปชร.’ ลงตัว

‘เสี่ยหนู’ ยอมรับกินข้าว ‘บิ๊กป้อม’  ดีลจับขั้ว ‘ภท.-พปชร.’ ลงตัว  หากไม่มีอุบัติเหตุการเมือง  ยันไม่มีคุยเรื่องส่วนตัว ย้ำพร้อมนั่งนายกฯ ในฐานะพรรค 70 บวก

ม.จ.จุลเจิม เผยรักและเคารพทั้งลุงตู่-ลุงป้อมอยู่เสมอ แต่ผมมีพรรคอยู่ในใจแล้ว

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เพื่อนๆหลายคนกังขาว่าผมเปลี่ยนไป ผมเรียนตามตรงว่าทั้งลุงตู่และลุงป้อมผมยังเคารพรักอยู่เสมอ ไม่เคยเป็นศัตรูกัน