'ทิพานัน' เผยประกันสังคมเตรียมจ่ายผลประโยชน์ทดแทน 10.2 ล้านบาท


22 เม.ย.2566 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ใช้แรงงานและมุ่งยกระดับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงานและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 มีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร การขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา และขับขี่ยวดยานด้วยความประมาท จำนวน 2,041 ราย โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประมาณการค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 5,053,618.89 บาท และกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 70 ราย ประมาณการประโยชน์ทดแทนกรณีตายและเงินบำเหน็จ ชราภาพ ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับจำนวนเงิน 5,170,966.63 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,224,585.52 บาท

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิ สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนกรณีผู้ประกันตนที่ ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถแจ้งการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้กองทุนเงินทดแทนเข้ามาดูแลได้ ผ่านระบบ E- Compensate จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ SSO e-Service จากนั้นก็เข้าสู่ระบบแล้วทำตามขั้นตอนเท่านั้น ก็สามารถแจ้งประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อได้รับการพิจารณาวินิจฉัยการประสบอันตรายและได้รับเงินทดแทน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างอย่าลืมแจ้ง! ลูกจ้างเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำนายจ้างอย่าลืมแจ้ง ลูกจ้างเข้า-ออก หรือ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

รมว.สุชาติ สั่ง ประกันสังคม ดูแลลูกจ้างช่างซ่อมไฟถูกลวดไฟเบอร์แทงตา

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุถูกลวดทิ่มตาข้างซ้ายระหว่างทำงานช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

ประกันสังคม ย้ำเตือน นายจ้าง “แจ้งเข้า-แจ้งออก” ให้ลูกจ้าง ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด แนะผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ได้ทันที

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการติดตามนายจ้างให้แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ปี 2533

'ทิพานัน' โชว์รัฐบาลประยุทธ์ พัฒนาระบบประกันสังคมให้ทันสมัย

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งข่าวดีว่า

นายกฯ ห่วงใยประชาชนตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง