ผบ.ทบ. นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน

เหล่าทัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา "ผบ.ทบ." นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น ขรก.ที่ดี ยึดมั่นในพระบรมราโชวาท แน่วแน่แก้ไขปัญหาชาติและประชาช

27 ก.ค.2566 - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา 28 ก.ค.2566 โดยที่กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเป็นประธานในพิธีถวายสดุดี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินไทย เนื้อความว่า"ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

จากนั้นได้ไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมกำลังพลจิตอาสาที่บริจาคโลหิต และเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ขณะที่ พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมกิจกรรมที่ลานภูธเรศ ชุมชนแพร่งภูธร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการตัดผม การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ และการส่งเสริมอาชีพขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.สนิธชนก นำเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับมอบถุงพระราชทานบริเวณหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเดินทางไปมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเดียง/ผู้พิการ บริเวณชุมชนแพร่งภูธร จำนวน 3 คน โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพระองค์ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 1 คน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ในหลวง' เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร 'พระราชินี' ทรงฝึกซ้อมแข่งเรือใบ จ.ภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ไปยังโรงแรมบียอนด์ กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมฝึกซ้อมและทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบ

สภากลาโหม เคาะเพิ่ม 3 โรคต้องห้ามทหารเกณฑ์

พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในที่ ประชุมสภากลาโหม ได้รับทราบรายงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต

เปิด รพ.ทหาร บำบัดผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติด

พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.,