นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ย้ำต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ยึดมั่น 3 สถาบันหลัก

8 ม.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้า ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โดยนายกฯพาตัวแทนเด็กเยาวชน 5 คน นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต

พร้อมทั้งได้นั่งพูดคุยกับเด็กเยาวชนถึงความสนใจในด้านต่าง ๆ และความใฝ่ฝันถึงอาชีพที่อยากทำในอนาคต ได้แก่ ด.ญ.เพชร เพชรทอง อยากเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ด.ญ.มลธนัช เผื่อนประเสริฐสุข ที่ชื่นชอบกีฬายิงปืน ด.ญ. ภูวริศา อมาตยกุล อยากเป็นนักธุรกิจ นายปุณณานนท์ ตรีวรรณกุล ที่อยากนำผ้าไทย วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้เป็นสากล นายกรัฐมนตรียังชื่นชมความสามารถในการคิดเลขของ ด.ช.ปองคุณ บุญเกตุ พร้อมอวยพรขอให้เรียนวิชาที่ชอบอย่างสนุก ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และขอให้ทุกคนมีความฝัน มีความตั้งใจในสิ่งที่อยากทำ ตั้งเป้าอนาคตของตนเอง ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบเพราะอาจมีหลากหลายด้าน ขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา เพื่อที่ได้เป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยกัน

จากนั้นที่ตึกภักดีบดินทร์ นายกฯพบผู้แทนเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน 19 คน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมามีการผสมผสานกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่ แต่ทั้งหมดถือว่าเราเป็นคนยุคเดียวกัน เราแบ่งแยกกันมิได้ วันนี้ยินดีที่ได้พบกับลูกหลานทุกคนและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเยาวชนและเด็กๆทุกคน ที่ได้เป็นตัวแทนนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศชาติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนทุกคนที่อุทิศตนต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคน สำหรับคำขวัญวันเด็ก นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เขียนเอง ซึ่งทุกๆปีนายกรัฐมนตรีจะเขียนเองทั้งหมด รู้คิด เพราะสมองเรามีไว้คิด เมื่อคิดแล้วจะต้องทำให้รอบคอบ และสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากตัวเราและครอบครัวเราแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แผ่นดิน ผืนน้ำ ป่าไม้ ภูเขา เรามีส่วนร่วมทั้งสิ้น นี่คือบ้านเมืองของเรา”นายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ความสำเร็จต่างๆของพวกเราวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร จากสถิติไปแข่งขันในหลายประเภท ทั้งนักศึกษา ทั้งอาชีวะก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งมาโดยตลอดในหลายสาขา เรามีความเชื่อมั่นว่าทุกคนในที่นี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย ในเรื่องของการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า

“ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลวันนี้ ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนไทยทั้งประเทศมีคนเก่ง คนดี และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องมี เมื่อสังคมทั้งหมดมีคนที่มีคุณธรรม อย่างเช่นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ ถือเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ที่ดีงาม เผื่อแผ่ และแบ่งปัน และนึกถึงคนอื่น”นายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาลตนยินดีและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาลเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมีเสถียรภาพ และการเคารพกฎหมาย รวมทั้งการยึดถือยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตมาแล้ว 800 กว่าปี ทุกคนต้องเรียนรู้ในประวัติศาสตร์ของเราด้วย ซึ่งประวัติศาสตร์ ไม่ใช่อยู่แค่สมัยยุคที่เราเกิดมา แต่ประวัติศาสตร์ ของเรามีมายาวนานตั้งแต่ยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและพ่อแม่ของเรา วันนี้ต้องขอบคุณมากๆและยินดีที่ได้พบกับเด็กและเยาวชนในวันนี้

ขณะที่ตัวแทนเยาวชน 5 คนเป็นผู้แทนกล่าวข้อเสนอต่อนายกฯ โดยข้อเสนอได้แก่ ขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนปวช.ได้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอให้ส่งเสริมการเข้าถึงปัญหาการบริการสุขภาพจิตในแต่ละโรงเรียน ขอผลักดันระบบอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้นให้เด็กๆทุกคนได้ใช้ เนื่องจากขณะนี้ยังต้องเรียนออนไลน์ ขอเรื่องการศึกษาในระบบให้สอดแทรกเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าไปในแต่ละวิชา ส่วนการศึกษานอกระบบเน้นการลงมือทำให้มากขึ้น และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ภาครัฐเป็นตัวกลางในการสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเสนอพัฒนากระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มบุคคลากรที่มีความซื่อตรงและยกระดับระบบการติดตามประเมินผลให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของภาครัฐ ต่อจากนั้นตัวแทนเยาวชนในโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี เสนอบทสรุปโครงการด้วยการขับร้องเพลงฉ่อยต่อนายกฯ

ขณะที่นายกฯ กล่าวว่า “สังคมจะดีขึ้นได้ด้วยคนไทยทุกคนทุกช่วงวัยทุกรุ่น ไม่มีรุ่นไหนทั้งนั้น นี่คือรุ่นปัจจุบัน ลุงก็อยู่ในรุ่นปัจุบันด้วย แต่อายุมากกว่า แต่ลุงต้องเก็บตกเก็บเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดเพราะลุงเป็นคนฟังคน ลุงเป็นคนชอบอ่านหนังสือ หนังสืออะไรก็ได้เจอข้างตัวอ่านหมดแล้วมาคิด ถ้าเราไม่อ่านหนังสือจะไม่มีหลักคิดว่าจะคิดเรื่องอะไร ฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออ่านหนังสือ แสวงหาความรู้ร่วมกันที่ต้องเริ่มด้วยสังคมสู่ผู้นำปฏิบัติ ต้องขอบคุณในการทำงานตลอดมา รู้จักและจำได้ขอให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปและยินดีด้วย ลุงรักพวกเราทุกคน ฝากพวกเรารักประเทศไทยแล้วกัน วันนี้ยินดีอีกครั้งที่ได้พบพวกเราทุกคน ถือเป็นโอกาสที่ลุงได้พบคนหลายวัยในช่วงนี้ ถึงลุงไม่เจอก็อ่านอยู่ตามในสื่อและโซเชียลก็อ่าน มีประโยชน์ลุงก็จำ ไม่มีประโยชน์ลุงก็ลบทิ้ง ลุงฟังทุกอันและก็มาหาวิธีการแก้ไข”

จากนั้นนายกฯได้นำเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องประชุมและห้องทำงานต่างๆบนตึกไทยคู่ฟ้าและสถานที่สำคัญภายในทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นกันเอง นายกฯยังได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับเด็กๆ ที่ให้ความสนใจขอถ่ายรูปด้วยในอิริยาบทที่ผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามแม้วันเด็กแห่งชาติในปี 2565 นี้ทำเนียบรัฐบาล ไม่ได้เปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่นายกฯได้ฝากของขวัญไปให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคทั่วประเทศผ่านคาราวานปันสุข

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สยบข่าว'อุ๊งอิ๊ง' ฝึกงานนายกฯ ลงพื้นที่ประกบ'เศรษฐา'ทำงานซอฟต์พาวเวอร์

“ภูมิธรรม” ชี้ นายกฯลงพื้นที่ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์เพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง ไม่มีนัยทางการเมือง ส่วน “อิ๊ง” ลงคู่ขนานดูซอฟต์พาวเวอร์ ไม่ตอบปูทางนายกฯคนต่อไป

ย้ายเงียบ! รูปปั้น 'นรสิงห์' บนตึกไทยฯ สมัยบิ๊กตู่บูชาแก้เคล็ด จนท.ได้อัญเชิญไว้อีกตึก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วันเดียวกันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเข้าปฎิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.00 น. โดยได้มีการเรียกและหารือกับหน่วยงานราชการเพื่อติดตามงานต่างๆ

ป.ป.ช. เปิดเซฟ '2 ป.' ในรอบ 9 ปี 'บิ๊กตู่' รวยขึ้น

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'บิ๊กตู่' ในรอบ 9 ปี มี 130 ล้าน ไร้หนี้ เงินเพิ่มขึ้นจาก 9 ปีก่อน ส่วน 'ลุงป้อม' โสด มี 89 ล้าน หนี้ 707 บาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง ปืน 3 กระบอก

สายไปแล้ว! ชาวนาขอนแก่น ตะเพิด 'เศรษฐา' แก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกไป ให้ลุงตู่กลับมา

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภาย หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท หรือ จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะ! 'เศรษฐา' ห่วงเศรษฐกิจไทย 'GDP' ไตรมาส 3 โต 1.5%

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรียกเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการรายงานเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจบ้างหรือไม่ ว่า ใช่ ตามที่เสนอไป พวกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่