ตีตกคำร้องสอบจริยธรรม 'เจี๊ยบ-ส.ส.ดูรูปโป๊' เต้ ซวยเซ่นคนก้าวร้าวนั่ง กมธ.

14 ก.พ.2565 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาฯ ในการตรวจสอบกลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องร้องเรียน จำนวน 11 เรื่อง และมีมติ รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา จำนวน 1 เรื่อง กรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กระทำการเข้าข่ายผิดจริยธรรม

เนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากผู้ถูกร้องแต่งตั้งผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว แสดงออกด้วยถ้อยคำเหยียดหยามบุคคลทางการเมืองผ่านออนไลน์อย่างรุนแรง ไม่เหมาะสมหลายครั้ง โดยให้ผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน


ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา จำนวน 7 เรื่อง อาทิ กรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ดูภาพไม่เหมาะสมจากมือถือในขณะประชุมสภา โดยคณะกรรมการให้เหตุผลในการไม่รับเรื่องร้องเรียนว่า เนื่องจากขอให้ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้นำส่งภาพที่ชัดเจน ให้แก่คณะอนุกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ร้องไม่ได้ส่งข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ และเห็นว่าภาพข่าวดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาถึงการกระทำของนายรณเทพได้

รวมทั้งกรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล มีปฎิกิริยาและท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ข้อมูลหรือชี้แจง มายังคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อได้โทรศัพท์ไปยังผู้ร้องหลายครั้งตามหมายเลขที่ให้ไว้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกับประเด็นที่ร้องเรียนมีหลายประเด็นแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่าการกระทำทั้งหลายที่นางอมรัตน์ ถูกร้อง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ทำให้ไม่อาจทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงของผู้ร้องที่ต้องนำมาสนับสนุนข้อกล่าวหาที่จะทำให้เห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังได้ยุติตรวจสอบจริยธรรมนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กรณีปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลสนามด้วย โดยให้เหตุผลว่านายสิระ ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้ว

อีกทั้งยังมีการจำหน่ายเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส. ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ทำร้ายร่างกายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในสถานบันเทิง เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน และกรณีส.ส.พรรคก้าวไกล นำป้ายมาแสดงในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่องเช่นกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังได้รับทราบกรณี ส.ส.กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภา เกี่ยวกับการจ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจริยธรรม พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยายามหลักฐานเบื้องต้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.ณัฎฐ์ กางข้อบังคับพรรคก้าวไกล มัด 'พิธา-ถือหุ้นสื่อ' เซ็นส่งสมัครส.ส.เป็นโมฆะ!

ดร.ณัฎฐ์-นักกฎหมายมหาชน มองต่างมุม 'วิษณุ-นายกสมาคมทนาย' ปม “พิธา-ถือหุ้นสื่อ” ลงนามในหนังสือส่งสมัคร ส.ส.เป็นโมฆะหรือไม่ พร้อมกางข้อบังคับพรรคก้าวไกลมัดซ้ำ ฟันเปรี้ยงล้มกระดาน!

'ธรรมนัส' ตัดไฟ ลูกพรรคดิ้นร้อง 'บิ๊กป้อม' โดนหักหัวคิวเงินเลือกตั้ง

"ธรรมนัส" สวมบทกาวใจหลัง "บิ๊กป้อม" มอบเคลียร์ 22 อดีตผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เรียกร้องความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อ้างถูก "เสธ.ต." หักหัวคิว