กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานแสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp ฉลอง 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน”เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” ฉลอง 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

18 ส.ค.2565 – เวลา 9.49 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระการดำเนินงานก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย และยกระดับแสตมป์จากรูปแบบ Physical สู่การเพิ่มมูลค่าเป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลในรูปแบบ NFT Stamp  ครั้งแรกของไทยและอาเซียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ถึงอาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก โดยมีนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายรัฐพล  ภักดีภูมิ ประธานกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นายดนันท์  สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ขึ้นสู่ลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และเสด็จฯ ไปยังห้องโถงไปรษณีย์นฤมิต ประทับพระราชอาสน์  คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก และนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กราบบังคมทูลรายงาน

ทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด “คริปโทแสตมป์ NFT ดวงแรกของ ASEAN” ทรงกดปุ่มเปิด “คริปโทแสตมป์ NFT ดวงแรกของ ASEAN” ทรงพระอักษร ทรงส่งไปรษณียบัตร และทอดพระเนตรนิทรรศการ “เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทยสู่ NFT Stamp” ประกอบด้วย 3 โซน คือ โซนที่ 1 Majestic สยามราช จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการนำเทคนิคพิเศษต่างๆ มาสร้างสรรค์ให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น โซนที่ 2  Miracle มิติทัศน์จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกที่จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษในวาระต่างๆ และ โซนที่ 3  Merge ศิลป์ทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างศิลปะในรูปแบบ NFT (Non Fungible Token ) ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ทรงลงทะเบียนคริปโทแสตมป์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง  จากนั้นเสด็จฯ กลับ

สำหรับแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกของไทยและอาเซียน ศิลปิน NFT ชั้นนำของไทยถึง 18 คน ร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชัน NFT Stamp จำนวน 50,000 ชิ้น ไม่ซ้ำแบบ โดยใช้คาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนมาประกอบกับสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกิจการไปรษณีย์ของชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ผลงานที่มีความแตกต่างกันทุกชิ้น ถือเป็นชิ้นเดียวในโลก ซึ่งแสตมป์ชุดนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบนโลกดิจิทัลต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตอินเดียเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

26 ก.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุจิตรา ทุไร (Mrs. Suchitra Durai)เอกอัครราชทู

ในหลวงโปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ควีนเอลิซาเบธที่ 2

24 ก.ย.2565 - เวลา  17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาจัดทำพระไตรปิฎก ภาษาอังกฤษ

20 ก.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเททองหล่อ'พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร'

18 ก.ย.2565 - เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายณรงค์ รักร้อย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ'ศิลปาธร'

17 ก.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน "ศิลปาธร" ประจำปี 2564 เฝ้า ฯรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร " และในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธที่ 2

10 ก.ย.2565 - เพจสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความว่า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2