จากคอลเลคชั่น'พระพันปีหลวง' สู่ของขวัญปีใหม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆ ให้คนไทยได้ชื่นชมความงดงาม

ฉลองพระองค์ส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความสวยงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ ส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งนิทรรศการเปิดให้เข้าชม ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ชุดของขวัญปีใหม่แรงบันดาลใจจากคอลเลคชั่น”สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”

ในช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้าย พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชวนเฉลิมฉลองด้วยเซตของขวัญปีใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลคชั่นนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ ซึ่งออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เปี่ยมไปด้วยความหมายและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนสำคัญในช่วงปีใหม่ 2566 ที่จะมาถึง

ชุดของขวัญปีใหม่จากคอลเลกชั่นนิทรรศการดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพระพัชนี (พัด) และพระกลด (ร่ม) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย แฟ้มใส่เอกสาร สมุดจด ผ้าเช็ดแว่น สมุดฉีก กระเป๋าพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน

ชุดของขวัญเซรามิกแรงบันดาลในจากฉลองพระองค์

ขณะที่ชุดของขวัญเซรามิกที่ลวดลายได้แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย แก้วกาแฟ จานรองแก้วกาแฟ และจานแบน และอีกเซตประกอบด้วย ถาดรอง  แก้วกาแฟ จานรองแก้วกาแฟ และจานแบน

นอกจากนี้ ยังมีชุดของขวัญปีใหม่จากนิทรรศการที่เคยจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อาทิ คอลเลกชั่นจากนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” ประกอบด้วย กล่องใบลาน แก้วเซรามิค และกระบอกน้ำ คอลเลกชั่นจากนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา”   ประกอบด้วย กระบอกน้ำ หมวกผ้าฝ้าย และกระเป๋าอเนกประสงค์ สามารถเลือกเซตของขวัญปีใหม่จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กันได้ นอกจากจได้ของขวัญมีคุณค่าแล้ว ยังช่วยสืบสานศิลปหัตกรรมการทอผ้าของไทย

 เลือกสรรของขวัญปีใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ส่วนช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใครไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวที่ไหน พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนร่วมชมนิทรรศการสำคัญ  ได้แก่ นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้งของรัชกาลที่ 5  และผ้าบาติกทรงสะสมจากเกาะต่าง ๆ ของชวา นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และเปิดประสบการณ์ใหม่กับพื้นที่แห่งการเรียนรู้ภายในห้องกิจกรรม ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects)  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพยาวนานกว่า 46  ปี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30  น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับเลือกผืนผ้า เบื้องหลังนิทรรศการ 'สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ'

ความงดงามของนิทรรศการ “สิริราชพัตราบรมราชินีนาถ” ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงเผยแพร่ความงามของผ้าไทย

'สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ' นิทรรศการฉลองพระองค์'พระพันปีหลวง'

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12

ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ'สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ' เฉลิมพระเกียรติ 'พระพันปีหลวง'

17 พ.ย.2565 - เวลา 18.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.2565