คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรียกนิสิตชี้แจง กรณีนำพระเกี้ยวไปจัดแสดงงานไม่เหมาะสม

31ม.ค.2566 – คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แจ้งความคืบหน้ากรณีนิสิตนำพระเกี้ยวไปจัดแสดงงานอย่างไม่เหมาะสม ความว่า
จากเหตุการณ์ที่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำพระเกี้ยวไปใช้เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานศิลปกรรมจัดแสดงงานและเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อประชาคมจุฬาฯ และสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบต่อการกระทําดังกล่าว

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิการบดีด้านพัฒนานิสิตและคณบดีคณะจิตวิทยาเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เชิญนิสิตเข้ามาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บัดนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดําเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และจักได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

30 มกราคม 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ชัยวุฒิ’ ขอรุ่นน้องจุฬาฯ จัดกิจกรรมอะไรให้คิดถึงคุณค่า ’พระเกี้ยว’

“รมว.ดีอีเอส” อดีตอดีตหัวหน้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรุ่นน้องจุฬาฯ​จัดกิจกรรมอะไรให้คิดถึงคุณค่าพระเกี้ยว