เภสัชฯมหิดล ค้นพบใหม่'ฟ้าทะลายโจร ' ลดโอกาสเกิดลุ่มเลือดอุดตันในสมอง- อาการลองโควิด

17 มิ.ย.2566- มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานเสวนา “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านจากทางเลือก สู่ทางรอด” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเสวนา

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิ รพ. อภัยภูเบศร กล่าวว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ลงไปเก็บข้อมูลของสมุนไพรอย่างต่อเนื่องรวมถึงฟ้าทะลายโจร พบว่าฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ทุกภาค พบขึ้นเองในธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่เคยเป็นอโรคยาศาลา เป็นเมืองโบราณ ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์แล้วทั่วประเทศ เพื่อยืนยันองค์ความรู้ของคนโบราณ และหลักฐานทางวิชาการว่ามีฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์โดยดูถึงระดับ DNA เพื่อป้องกันการนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นของใครในอนาคต แล้วมาเรียกเก็บค่าสายพันธุ์จากเกษตรกร

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่น่าสนใจในงานเสวนาครั้งนี้ เราได้มีการศึกษาเพื่อลดการนำเข้าสเปรย์พ่นคอจากสมุนไพรจากต่างประเทศ โดยร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำการทดลองทางคลินิกในเบื้องต้น พบว่า สเปรย์ฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิผลบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการกลืนลำบากและอาการไอ ได้ไม่แตกต่างจากยาเปรียบเทียบในท้องตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรต่างประเทศ แต่ฟ้าทะลายโจรสามารถลดระยะเวลาการรักษาอาการเจ็บคอและอาการกลืนลำบากได้เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยน่าจะเนื่องมาจากฤทธิ์ลดการอักเสบที่โดดเด่นของฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สเปรย์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรของไทยยังมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดต่างประเทศ ที่สำคัญคือเงินตราหมุนเวียนอยู่ในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

ที่สำคัญ ที่น่าดีใจอีกเรื่องในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในครั้งนี้คือ พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของฟ้าทะลายโจรที่ลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการติดเชื้อโควิด 19 นั้นเป็นปัญหาสำคัญที่อาจมีความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะการอุดตันในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ปอด หัวใจ ฯลฯ และถึงแม้ว่าจะเป็นลิ่มเลือดเล็กๆ ไปอุดตันตามหลอดเลือดเล็กๆ ก็สามารถนำไปสู่ความเสียหายของเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ ทำให้เกิดอาการลองโควิด

ข้อค้นพบนี้ได้จากการศึกษาประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยอาจารย์จากมหาวิยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการศึกษา จากการวิจัย proteomics (โปรตีโอมิกส์) พบว่า พลาสมาของผู้ป่วยที่กินยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดหยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 5 วัน มีโปรตีนที่มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ด้วยการลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกถึงฤทธิ์ฟ้าทะลายโจรในการไปลดโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและความทุกข์ทรมานจากลองโควิดได้ ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกในอนาคต

” นอกเหนือจากการค้นพบหลักฐานทางวิชาการที่สำคัญเหล่านี้แล้ว เรายังเชื่อว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรสำคัญที่ต้องมีคู่บ้าน ขึ้นง่าย ปลูกง่าย หาง่าย ทำเป็นยาใช้เองก็ง่าย ประชาชนสามารถใช้ดูแลสุขภาพเองได้ในหลายๆโรคในการพึ่งตนเองเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลทำให้ลดปัญหาการแออัดที่สถานพยาบาลลง และในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ เช่น การขาดแคลนยา การระบาดโรคอุบัติใหม่พวกเชื้อไวรัส ฟ้าทะลายโจรคือทางรอดของประชาชนคนไทย ” ภก.สุภาภรณ์กล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการทำกิจกรรม D.I.Y. ครีมบรรเทาอาการคัน สเปรย์พ่นคอ และ สเปรย์กันยุง จากฟ้าทะลายโจรด้วย ผู้ที่พลาดงานเสวนา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูปอภัยภูเบศร และนอกจากงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้แล้วเราก็ยังเตรียมองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพื้นฐานโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ไปให้ประชาชนเรียนรู้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคมนี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-211289 หรือ ติดตามความคืบหน้าทาง facebook สมุนไพรอภัยภูเบศร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 480 ราย ดับเพิ่ม 2 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 480 ราย

‘หมอธีระ’ ห่วงผู้ป่วยปอดอักเสบในไทย ปีนี้มากกว่าปี65 ถึง 30%

สถิติผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia) ของไทย จากมกราคม ถึงตุลาคม 2023 พบว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รายงานสู่ระบบรายงาน 506 ของกระทรวงสาธารณสุข

หมอธีระวัฒน์ ย้ำชัดไม่ร่วมมือวิจัยและตัดต่อพันธุกรรมเชื้อไวรัสในค้างคาว หลังพบมีความเสี่ยงสูง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว