เฮ !'กปน.จับมือกฟน.' รับชำระค่าน้ำ -ค่าไฟร่วมกันได้ รวมทั้ง กรณีเกินกำหนดด้วย

10 ต.ค.2566- การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)พัฒนาระบบการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน.และระบบการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ กฟน. ผ่านเคาน์เตอร์บริการของทั้ง 2 หน่วยงานจากรูปแบบออฟไลน์ เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เคาน์เตอร์บริการของทั้ง 2 หน่วยงานสามารถให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน. และรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ กฟน. ได้ทุกกรณีครอบคลุม ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนด (15 บาท) ค่าธรรมเนียมระงับน้ำชั่วคราว (107 บาท)ค่าธรรมเนียมระงับน้ำ (ร้อยละ 10 และร้อยละ 20) ค่าไฟฟ้า และค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ (40 บาท)พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบยอดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ตลอดจนข้อมูลการตัดยอดที่ชำระแล้วได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรับชำระเงินฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ที่ กปน. สำนักงานใหญ่และสำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ในช่วงเวลา 07.30 – 15.30 น. ของวันทำการ (รับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของกฟน. ด้วยเงินสดเท่านั้น) รวมถึงที่ทำการ กฟน. ทั้ง 19 เขตพื้นที่ ในช่วงเวลา 07.30 – 15.00 น. ของวันทำการ(รับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน. ด้วยเงินสดเท่านั้น)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ! "กฟน." ผนึก "กฟภ." รับลูก "อนุทิน" ให้ผู้มีรายได้น้อยยืดชำระค่าไฟได้ 3 เดือน พร้อมดำเนินการเร็วที่สุด

3 พฤศจิกายน 2566 ที่เพจ การไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ปรากฏข้อความ ระบุว่า MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน