กปน. ทุ่มงบกว่า 17,100 ล้านบาท เดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

8 พ.ย. 2566- เวลา 09.30 น. ณ บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษกาญจนาภิเษก(ใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ) นายทรงศักดิ์ ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก และถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมดถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9D)ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาในอนาคต โดยมี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้าง ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

นายมานิต กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 จำนวน 4 โครงการ ความยาวอุโมงค์ส่งน้ำรวมประยะทาง 43.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 17,100 ล้านบาทเพื่อเชื่อมโยงการจ่ายน้ำประปาจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อช่วยเสริมเสถียรภาพระบบส่งน้ำ และการให้บริการน้ำประปา ที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันทุกโครงการอยู่ในขั้นตอนการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์จากบ่อก่อสร้างแต่ละแห่งคาดว่าจะทยอยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการ ภายในปี 2568

สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ทั้ง 4 โครงการ ประกอบด้วย1) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9A) ระยะทาง 5.21 กิโลเมตร มีห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 2,707.7 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 48 คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2568 และ2) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9B) ระยะทาง 9.2 กิโลเมตรมีกิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์ เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 4,039.6 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 27.6คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2568

3) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9C) ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร มีบริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 5,350.04 ล้านบาท มีความคืบหน้า ร้อยละ 33.23คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 25684) แนวอุโมงค์เส้นทางที่ 4โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าตั้งแต่สถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา G-TN-9D) ระยะทาง13.36 กิโลเมตร มีบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 5,004.8 ล้านบาทมีความคืบหน้า ร้อยละ 57.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2567พร้อมกันนี้ กปน. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิศวกรรม ธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัดบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ทั้ง 4 โครงการ งบประมาณ 359.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เป็นเมกะโปรเจกต์เพื่อสร้างโครงข่ายความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา สำหรับบริการประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุทรปราการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 42,750 ล้านบาท ประกอบด้วย 1)โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) โครงการขยายระบบอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อส่งน้ำประปาลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก 3)โครงการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่และถังเก็บน้ำใสเพิ่มเติมตามสถานีสูบจ่ายน้ำต่าง ๆรวมถึงโครงการวางท่อประปาขนาดต่าง ๆ เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำ เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบส่งน้ำของ กปน. ให้มั่นคงยิ่งขึ้น รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ สั่ง 'ไฟฟ้า-ประปา' แก้ระเบียบให้คนมีทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ใช้ ไฟ-น้ำ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภคของประชาชนที่ยังไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเ