กปน. ยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดสารแคดเมียม

11 เมษายน 2567- จากกรณีที่พบกากแคดเมียมในกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง (กปน.) ขอยืนยันว่าน้ำประปาของ กปน. ยังคงสะอาด ปลอดภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาและประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจทั้งนี้ กปน. ใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา 2 แหล่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบสำแลจังหวัดปทุมธานี และเขื่อนแม่กลอง รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยนักวิทยาศาสตร์ กปน.ได้ตรวจวิเคราะห์สารพิษโลหะหนักเป็นประจำ ซึ่งคุณภาพน้ำดิบทั้ง 2 แหล่งปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2 -3 ไม่มีการปนเปื้อนจากโลหะแคดเมียม (Cd)นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในน้ำประปา เป็นประจำทุกเดือนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบสารแคดเมียม หรือพบในปริมาณที่น้อยมากมีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 0.0001 -0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก(WHO) (ต้องไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปน.จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนสารพิษโลหะแคดเมียม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผวาแคดเมียม! ชาวพนัสนิคมแห่ค้าน ขนกากอลูมิเนียมจากโรงงานระยอง

ที่หน้าโรงงานบริษัทเมทเทินคอม จำกัด จ.ชลบุรี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม เกือบ 200 คน รวมตัวประท้วงคัดค้าน