BeDee ซูเปอร์แอปฯ ดิจิทัลเฮลท์แคร์ สุดล้ำเช็กสุขภาพก่อนป่วย

“BeDee” (บีดี) แอปพลิเคชันดิจิทัลเฮลท์แคร์ครบวงจร

การรักษาด้วยเทเลเมดิซีน(Telemedicine    ) หรือการพบแพทย์ทางไกล แบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสื่อสาร กำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีข้อดีตรงที่ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอพบแพทย์ ประหยัดการเดินทาง และถ้ามีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถพบหมอได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะดึกดื่น หรือหมอจะอยู่ไกลแค่ไหน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  เปิดตัวแอปพลิเคชัน BeDee แอปสุขภาพครบวงจร ที่มี 3 บริการหลัก ในแอปเดียว คือ 1.Teleconsultation บริการปรึกษาอาการป่วยจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 สาขาจากเครือ BDMS สามารถปรึกษาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญฟรี 2.Telepharmacy บริการปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรฟรี พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน และ 3. Health Mall ศูนย์รวมสินค้าทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ พร้อมกับสินค้าเฉพาะกลุ่มโรค โดยตั้งเป้าที่จะขึ้นสู่ อันดับหนึ่ง ด้านDigital Healthcare Platform

แอปพลิเคชัน BeDee  ถือได้ว่าเป็น  Healthcare Innovation ใช้เทคโนโลยี เอไอ ช่วยวิเคราะห์ร่างกายผู้ใช้งานสามารถใช้แอป เช็กสุขภาพก่อนที่จะป่วยหรือมีอาการป่วย โดยเอไอจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล หากพบข้อบ่งชี้เบื้องต้นว่ามีความภาวะผิดปกติเกิดขึ้น   ซึ่งความสามารถนี้ มีความแตกต่างจากแอปฯสุขภาพของโรงพยาบาลโดยทั่วไป  ที่เน้นการรองรับผู้ที่มีอาการป่วยมากกว่าการดูแลสุขภาพ  ด้วยเหตุนี้ ในแอปฯ ของ  BeDee  จึงมีบริการส่วนที่เป็นแผนการตรวจสุขภาพประจำปีเอาไว้ด้วย

สำหรับ การพัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee  เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ในเครือบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน  (ปตท.สผ. )ที่นำจุดแข็ง ‘ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)’ มาผนึกกำลังบริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือบริษัท BDMS  และยังมี  BDMS Wellness Clinic, SCG, สายการบิน Bangkok Airways  

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สผ. และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee  ว่า แคริว่า เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น BeDee ร่วมกับ บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี เพื่อผลักดันโซลูชันด้านเฮลท์แคร์นี้ มุ่งสู่การเป็น Holistic healthcare platform แห่งแรกที่ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรทั้งป้องกันและรักษา โดยให้บริการครอบคลุมทั้งคนไทยและคนต่างชาติ   ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยแต่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยนำร่องใช้แอปพลิเคชัน BeDee กับข้อมูลสุขภาพพนักงาน กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ซึ่งหลังจากตรวจสุขภาพแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพเชื่อมเข้าแอปพลิเคชันทำให้แพทย์สามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างในที่เดียว และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee นี้ แคริว่า ได้นำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเฮลท์แอปพลิเคชัน และ นวัตกรรม AI จากทีมนวัตกรแคริว่า   ที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและการแพทย์ มาร่วมสร้าง Healthcare Innovation เพื่อให้คนไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพและให้คำแนะนำเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ รวมถึงผู้ที่ยังไม่ป่วยก็มีข้อมูลด้านโภชนาการ แหล่งความรู้ด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้ไว้ติดตามเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างง่ายดายครบ จบในแอปฯเดีย

ณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์

ก่อนหน้านี้ ได้มีการทดลองใช้แอปพลิเคชัน BeDee แล้วในหลายที่ รวมถึงองค์กรต่างๆ เริ่มนำแอปฯ ไปใช้ดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ แล้วเช่นกัน ซึ่งหลังจากตรวจสุขภาพแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพเชื่อมเข้าแอปพลิเคชันแทนที่จากเดิมที่ได้รับผลตรวจสุขภาพเป็นกระดาษ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ก็จะสามารถติดตามผลสุขภาพตนเองทั้งข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายในแอปฯเดียวเช่นกัน รวมถึง AI ที่ได้รับการป้อนข้อมูลเหล่านี้ ก็จะทำให้ AI มีข้อมูลที่ใช้ในการประมวณผลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น การระบุความเสี่ยงโรคเบาหวาน หรือความเสี่ยงโรงความดัน เป็นต้น

“แคริว่า มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee เพื่อเป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย เปรียบเหมือนมี “หมอส่วนตัว” ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันด้วยบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งแคริว่า ยังมีโครงการที่ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น กรมอนามัย และ โรงพยาบาลต่างๆ ในการเดินทางไปให้ความรู้ด้านสุขภาพและการใช้ Solution ของทาง CARIVA ตามพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอ หรือตำบลในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี เช่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำงานสะดวกขึ้น โดยเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ เตรียมลุยต่อจังหวัดอื่นๆ อาทิ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ระยอง เป็นต้น” นายณรงค์ชัย กล่าว

พันตรีสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ

ด้านพันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กล่าวว่า แอป BeDee ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงจาก BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 51 ปี ในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร   ซึ่งหวังตอบรับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีความต้องการดูแลสุขภาพและพบแพทย์แบบทันท่วงทีมากขึ้น โดยสามารถเริ่มดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วยและส่งต่อการรักษาสู่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ ในปี 2567 BeDee มีแผนที่จะขยายการให้บริการเพิ่มอีก 3 บริการ ได้แก่  Health Content, Health Check up และ Health Package พร้อมขยายตลาดเจาะกลุ่มลูกค้า B2B หรือที่เป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการดูแลสุขภาพพนักงานเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2566 นำร่องที่กลุ่มลูกค้าองค์กร  บริษัท ปตท.สผ. เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรดูแลพนักงานแบบครบวงจรได้ง่าย ๆ ทุกวันด้วย Ultimate Corporate Check Up ที่เชื่อมโยง Health Records มาไว้ในแอปและการนำเสนอแพ๊กสุขภาพที่เหมาะกับพนักงาน ด้วยการเติบโตและความต้องการด้านการรักษาที่ละเอียดอ่อนเฉพาะตัว รวมถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่อาจจะยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่มาก แอปฯ จึงอยากให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงการรักษาที่ถูกต้อง

“แอป BeDee เจาะกลุ่มลูกค้าทั้งในรูปแบบทั้ง B2B , B2C และในอนาคตจะก้าวไปสู่ B2B2C ด้วย เพื่อให้ BeDee เป็นแพลตฟอร์มที่ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนได้เองจากผู้ใช้งาน ล่าสุดเราได้จับมือกับพันธมิตรรายใหญ่หลายรายในหลากหลายธุรกิจ เช่น BDMS Wellness Clinic (BWC) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้าน Wellness ให้คนไทยมีสุขภาพดีในทุกวัน ดูแลแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่าน Digital Healthcare Platform รวมถึงการออกแบบแพ็กเกจสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น Weight Management Package, Mental & Sleep และ Childcare เป็นต้น “พันตรีสมิทธิ์กล่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BeDee เพื่อใช้งานได้แล้ววันนี้ คลิก https://bit.ly/46pT9pj หรือติดตามโปรโมชันใหม่ๆ ได้ที่ https://www.bedee.com/  และสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://arv.co.th/ เพจเฟซบุ๊ก AI and Robotics Ventures (https://www.facebook.com/arv.th) หรือโทร. 02 078 4000


เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'โปรเพชร'แนะเคล็ดลับให้50เยาวชน 'BDMSจูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023-24'

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประเดิมต้นปี 2567 จัด “บีดีเอ็มเอส จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023-2024” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 6 - 16 ปี ได้เสริมสร้างทักษะการตีกอล์ฟกับโปรผู้ฝึกสอนพิเศษ โดยครั้งนี้ได้ “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)