กกต.ขีดงบหาเสียง49ล้าน หน่อยส่ง‘ศิธา’ชิงผู้ว่ากทม.

เปิดคุณสมบัติผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. - งบหาเสียงไม่เกิน 49 ล้านบาท  "ไทยสร้างไทย" เคาะแล้ว ดัน "ศิธา" ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. เปิดตัวพร้อมทีมผู้สมัคร ส.ก. 50 เขต 30 มี.ค.นี้ "โฆษกก้าวไกล" มั่นใจ "วิโรจน์" กระแสขึ้นต่อเนื่อง ส่วน ส.ก.คว้าเก้าอี้เกินครึ่ง “สนธยา” เตรียมแถลงนโยบาย 24 มี.ค. ยืนยันความพร้อมนำทีมลงสมัครนายกเมืองพัทยาต่อ สานนโยบาย Hub EEC              

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม มีรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.2565 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562) มาตรา 46 กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

โดยมาตรา 49 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อาทิ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่มาตรา 50 กำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 26 ข้อ อาทิ เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นต้น

ส่วนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ว่าฯ กทม. เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งการคำนวณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวน 49 ล้านบาท

ที่ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)ย่านลาดปลาเค้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงความพร้อมของพรรคในการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า ตนให้ความสำคัญกับพื้นที่ กทม. และมีความผูกพันกับคนกทม. ดังนั้นพรรคจะเปิดตัวก่อนวันรับสมัครแน่นอน ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.นั้น เป็นบุคคลที่คุ้นเคย และทำงานกับพรรคมานาน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง กทม.ให้ดีมากขึ้น ยืนยันเราจะส่งผู้สมัคร ส.ก.ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเลือก ส.ก.คนไหน เขตไหนของพรรค ได้สุดารัตน์เป็น ส.ก.อีกคน ไม่ว่าจะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค ได้สุดารัตน์เป็นผู้ช่วยผู้ว่าฯ กทม. จะใช้ประสบการณ์ 30 ปี เป็นฐานรองรับการทำงานให้ทีม ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสู้เต็มที่ แม้ว่าจะเสียเปรียบเป็นพรรคใหม่เพิ่งเปิดตัว แต่สู้เต็มร้อย

รายงานข่าวจากพรรคไทยสร้างไทย แจ้งว่า พรรค ทสท.ตัดสินใจส่ง น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.กทม. ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค ทสท.โดยจะมีการเปิดตัวเป็นทางการวันที่ 30มี.ค. ซึ่งขณะนี้กำลังหาสถานที่อยู่ เบื้องต้นติดต่อไปยังหอศิลป์ กทม. หากไม่ได้รับอนุญาต ก็จะไปใช้ที่อื่น ในวันดังกล่าวจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคทั้ง 50 เขต รวมทั้งนโยบายที่จะใช้หาเสียงทั้งของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก.ด้วย

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขตบางขุนเทียน ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก.ว่า พรรคก้าวไกลมีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมมานาน ลงทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงพร้อมส่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ครบทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นแรงสนับสนุนการทำงานของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯกทม.คนต่อไป กระแสของว่าที่ผู้ว่าฯ นายวิโรจน์ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลังเดินทางไปรับฟังปัญหาของกรุงเทพฯ ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยไปพร้อมแนวทางออกทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ต้องใช้ทั้งงบประมาณและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึง ส.ก.ที่จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันนโยบายของกรุงเทพฯ ให้เป็นจริง

นายณัฐชากล่าวอีกว่า พรรคก้าวไกลเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ดังนั้น นอกจากผู้ว่าฯในฐานะผู้บริหารเมือง เราจึงให้ความสำคัญกับ ส.ก.ในฐานะตัวแทนของเขตพื้นที่ย่อยลงมา ซึ่งมีความยึดโยงกับประชาชน เราเริ่มคัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี หลายเขตในกทม.จึงมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคก้าวไกลทำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 เพราะพรรคก้าวไกลต้องการส่งผู้สมัคร ส.ก.ที่เข้าใจงานพื้นที่จริงๆ ทำงานจริงๆ ไม่นิยมฉวยโอกาสกระแสการเมือง จากการลงพื้นที่ร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. การประกาศพร้อมชนตามแคมเปญของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ คือการเข้าใจปัญหาจริงของกรุงเทพฯ ที่ไม่มีใครกล้ารื้อ ส่งผลให้คะแนนนิยมของนายวิโรจน์พุ่งสูงขึ้น และเป็นความหวังของคนกรุงเทพฯ ใน พ.ศ.นี้ได้

"ขณะที่ ส.ก.เองก็เป็นอีกจุดแข็งของพรรคก้าวไกล ที่ทำให้เรามั่นใจว่าในสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.2565 นี้ พรรคก้าวไกลสามารถกวาดที่นั่ง ส.ก.ได้เกินครึ่งแน่นอน โดยในวันที่ 27 มี.ค.นี้ พรรคก้าวไกลจะเปิด 12 นโยบายกรุงเทพมหานคร อยากให้ทุกคนติดตาม เพราะผมเชื่อว่านโยบายทั้ง 12 นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กรุงเทพมหานครได้" นายณัฐชากล่าว

ส่วนนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองพัทยา จ.ชลบุรีนั้น ขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ของ กกต. ซึ่งจะมีการรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เท่าที่ทราบผู้สมัครอิสระและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีความพร้อมใน 4 กลุ่มด้วยกัน ทันทีที่มีการสมัครก็จะมีการประชาสัมพันธ์นโยบายของกลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับในพื้นที่เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก เพราะการเลือกตั้งทุกระดับมีความสำคัญ จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

"ขณะที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ก็มีความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยทีมงานเรารักพัทยาเตรียมที่จะแถลงนโยบายในวันที่ 24 มีนาคมนี้ พร้อมเปิดตัวสมาชิกที่จะมาร่วมงานซึ่งมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ย้ำในส่วนของทีมงานเดิมยังคงเน้นแนวนโยบายเดิม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่โดยเฉพาะเป็น Hub ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเข้าสู่พัทยา และที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด-19 ที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน ซึ่งผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งประชาชนกว่าร้อยละ 80 ได้รับวัคซีน จึงไม่เป็นปัญหาใดๆ และเชื่อว่าทุกกลุ่มจะนำเสนอนโยบายต่างๆ ออกมาให้ประชาชนในพื้นที่" นายอิทธิพลกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พี่คนดี' ร่ายกลอน กรุงเทพยุคชะชะช่า เขาว่าสวยสดใสเป็นสีพาสเทล

30 มิ.ย.2565 - เพจเฟซบุ๊ก P.khondee ( พี่คนดี กวีสมัครเล่น) โพสต์บทกลอนเรื่อง "กรุงเทพยุคชะชะช่าเขาว่าสวย" มีเนื้อหาดังนี้ กรุงเทพยุค ชะชะช่า สวยกว่าเก่า มีฝนพรำ ในช่วงเช้า เหมือนเกาหลี

จ่อลดค่าครองชีพชุดใหม่

คลังถกสภาพัฒน์ จ่อใช้งบกลางคลอดมาตรการลดค่าครองชีพครึ่งปีหลัง "จุรินทร์" สั่งพาณิชย์จังหวัดไล่เช็กราคาสินค้าปลีก-ส่ง