ลดเงินประกันสังคม3ด. จ่อชงแพ็กเกจช่วยปชช.

ครม.ไฟเขียวลดเงินประกันสังคม 3 เดือน ต.ค.ถึง ธ.ค. พร้อมขยายเวลาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพต่ออีก 2 ปี จ่อชงแพ็กเกจกู้วิกฤตพลังงาน เข้า กพช. ต้นเดือนหน้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ..... ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 นี้ โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท เป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จนถึงวันที่ 24 ก.ย. 2567 

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุนการใช้น้ำมันจากพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ก.ย.65 นี้ และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาสำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินชดเชยแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  โดยครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งแรก 

 “ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลงที่มีส่วนผสมชองเชื้อเพลิงชีวภาพจะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย.65 นี้ โดยกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก จูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขยายพืชผลทางเกษตรจึงเสนอให้ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในครั้งนี้” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

วันเดียวกัน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมเปิดงาน “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022, Enlit Asia 2022” ว่าขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.2565) ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและค่าไฟเพิ่มขึ้นของประชาชน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนต้นเดือน ต.ค.นี้

 “ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มปรับลดลง แต่ราคาก๊าซธรรมชาติ (แอลเอ็นจี) ยังผันผวนอยู่ในระดับสูงไว้ใจไม่ได้ ขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนาว กระทรวงพลังงานจึงต้องทำมาตรการรองรับหากเกิดกรณีราคาแอลเอ็นจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีความผันผวนสูงขึ้นไปกว่านี้ จะมีมาตรการอะไรรองรับ เบื้องต้นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงงาน ได้แจ้งแล้วว่าจะใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแทนแอลเอ็นจี ให้เจรจาจัดหาไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อไฟจาก สปป.ลาว เป็นต้น” นายกุลิศระบุ

นอกจากนี้ จะเสนอ กพช.พิจารณาเลื่อนกำหนดการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปางออกไปก่อน โดยยังให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ควบคู่กับการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเจรจารับซื้อไฟส่วนเกินเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ด้วย

ส่วนความคืบหน้าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) พ.ศ. … และการกู้ยืมเงินของ สกนช. กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 ฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนการผลิตพลังงานควบคุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ได้แก่ ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และประกาศกรมฯ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์การปรับตัวต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง