ชาวนาเฮ!2เด้ง โอนเงินเข้าบช. วันแรก22พ.ย.

“พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2565/66 รวดเดียว 1-6 งวด เผยข้าวเปลือกเจ้าทำสถิติจ่าย 6 งวดติด เหตุราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้ แต่ก็จ่ายส่วนต่างไม่มาก ส่วนข้าวชนิดอื่นจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหลังราคาสูงขึ้นทะลุเพดาน "มัลลิกา" ตีปี๊บจ่ายเงินประกันรายได้ เริ่ม 22 พ.ย.นี้ แจ็กพอต 2  เด้ง "จ่ายส่วนต่าง" พร้อม "ค่าไถหว่านไร่ละ 1,000"  เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

เมื่อวันจันทร์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66  งวดที่ 1-6 รวดเดียว 6 งวด โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางชนิด และข้าวบางชนิดไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เพราะราคาข้าวสูงขึ้นกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ โดยหลังจากเคาะราคาส่วนต่างแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป

 สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 1 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา  9,583.20 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 416.80 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 12,504 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  453,887 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา  11,140.10 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 859.90  บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,758.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,443 ครัวเรือน

 งวดที่ 2 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  15-21 ต.ค.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,401.02 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,514.52 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี  ราคา 11,357.06 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,555.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 444.68 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,340.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  49,175 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา  11,606.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 393.53  บาท ได้รับเงินสูงสุด 6,296.48 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 57,620 ครัวเรือน

งวดที่ 3 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  22-28 ต.ค.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา  15,450.84 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,518.91 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี  ราคา 11,304.50 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา  9,551.88 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 448.12 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 13,443.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  30,138 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา  11,719.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 280.60  บาท ได้รับเงินสูงสุด 4,489.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 36,047 ครัวเรือน

งวดที่ 4 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  29 ต.ค.-4 พ.ย.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา  15,385.04 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,001.46 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี  ราคา 11,143.90 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา  9,532.63 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 467.37 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 14,021.10 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  50,472 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา  11,982.94 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 17.06 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 272.96 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  120,666 ครัวเรือน

 งวดที่ 5 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  5-11 พ.ย.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา  15,009.64 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,197.71 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคา  12,225.53 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา  10,874.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 125.96  บาท ได้รับเงินสูงสุด 3,149 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  6,268 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเจ้า ราคา  9,467.85 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 532.15 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 15,964.50 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  53,964 ครัวเรือน 

งวดที่ 6 จะจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  12-18 พ.ย.65 โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,140.32 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว ราคา  12,188.36 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา  14,603.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 396.53  บาท ได้รับเงินสูงสุด 5,551.42 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 856,336 ครัวเรือน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา  10,556.81 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 433.19  บาท ได้รับเงินสูงสุด 10,829.75 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 5,149 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเจ้า ราคา  9,370.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 629.91 บาท  ได้รับเงินสูงสุด 18,897.30 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน  47,176 ครัวเรือน

 ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 4 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2  และปีที่ 3 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16  ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30  ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท  ไม่เกิน 16 ตัน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์ กรรมาธิการการต่างประเทศ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะเป็นวันของชาวนา เริ่ม 22 พ.ย.จะได้ 2 เด้งทั้งค่าส่วนต่างกับค่าไถหว่าน โดยจากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เสนอผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาแล้วนั้น การดำเนินงานตามระบบจากนี้คือ 1.กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้เคาะราคาส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.65  เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรหลัง ครม.มีมติตามระเบียบ 2.ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มตั้งแต่ 22 พ.ย.นี้ กว่า 4.7 ล้านครัวเรือน 3.ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20  ไร่ สำหรับการช่วยค่าไถหว่านเข้าบัญชีเกษตรโดยตรงด้วย

นางมัลลิกากล่าวด้วยว่า สำหรับค่าช่วยไถหว่านหรือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ  1,000 บาท กำหนดไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนั้น ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง และคาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินช่วยไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.65 เป็นต้นไป จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชี ธ.ก.ส.ให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกอำเภอ ทุกแห่ง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบลในพื้นที่.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือน‘สรรพากรเก๊’หลอกดูดเงิน!

รัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อสรรพากรเก๊หลอกยื่นภาษีประจำปี ให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทางแอปพลิเคชัน LINE หรือให้แจ้งรหัส OTP 6 หลัก แนะตั้งสติ โทร.1161 ตรวจสอบว่าเป็นกรมสรรพากร หรือเจ้าหน้าที่สรรพากรจริง

โปรดเกล้าฯกม.ลูก ‘ลุงตู่’ แหลงใต้ประกาศอีก 2 ปีประเทศดีขึ้น ลั่นรทสช. อยู่ยาว

โปรดเกล้าฯ กม.เลือกตั้ง-พรรคการเมืองแล้ว โหมโรงหาเสียงกันคึกคัก เพื่อไทยไปอีสาน "อุ๊งอิ๊ง" ท่องคาถาเลือกพรรคไทยมีแต่รวย เสียดายพ่อกับอาปูไม่ได้มาด้วย ถูกแม่ค้าแซวโดนลูกน้องหักเหลี่ยมโหดมาหรือ "จุรินทร์" บุกโคราชเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พรึ่บ 99 เขต “ลุงตู่" ปราศรัยแหลงใต้รักชุมพร บอกมาในฐานะนักการเมือง สัญญา 2 ปีประเทศดีขึ้น ประกาศยัน รทสช.ไม่ได้อยู่แค่ 2 ปี สานต่อบัตรคนจน-คนละครึ่ง เหน็บหาเสียงต้องไม่เกทับบลัฟแหลกแจกของ

สามนิ้วซึม‘กก.’ไม่เลิกม.112

"คณะราษฎรยกเลิก 112" บุกประชุมใหญ่ก้าวไกล จี้ถามจะยกเลิกหรือแก้ไข ม.112 "พิธา" เลียบค่าย ขั้นต่ำสุดต้องมีการแก้ไข "รังสิมันต์" ลั่นจุดยืนยังเหมือนเดิม ไม่ยกเลิก! กสม.ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งหาทางออกก่อนเกิดความสูญเสีย