ทั่วไทยถวายพระพร สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ในหลวง-ราชินีเสด็จฯเยี่ยม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ หลังทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในการนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเพื่อทรงเยี่ยมพระอาการด้วย “สมเด็จพระสังฆราชฯ” นำสวดเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล “สำนักพระราชวัง” เปิดให้ ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ “กรมศาสนา”ประสาน 5 ศาสนา จัดพิธีทางศาสนาให้ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว “นายกฯ” นำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพร “พสกนิกร” ทั่วประเทศพร้อมใจสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 16 ธ.ค. เวลา 13.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ซึ่งทรงพระประชวร โดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาล

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จอีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ เวลา 12.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาด้วย

กระทั่งเวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เสด็จฯ กลับ โดยมีประชาชนมาปักหลักเฝ้ารอบริเวณจุดรับ-ส่งของอาคาร ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ทั้ง 2 พระองค์หันพระพักตร์มาทางประชาชน ทรงโบกพระหัตถ์ให้ ครั้นกำลังประทับรถยนต์พระที่นั่งประชาชนบางคนตะโกนขอถวายกำลังใจให้พระองค์ ในหลวงสู้ๆ พระองค์ทรงหันพระพักตร์มายังประชาชนดังกล่าว และโบกพระหัตถ์ให้ ก่อนเสด็จฯ กลับ โอกาสนี้พระราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมในบัญชีส่วนพระองค์ เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และข้อความ "Wishing you a speedy recovery (ขอให้หายพระประชวรโดยเร็ว) #สวดมนตร์ถวายพระพร"

เปิดถวายพระพรออนไลน์

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์แจ้งว่า สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2565 เป็นต้นไป 

ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม    กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก   

นายอิทธิพลกล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร  โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลนั้น ศน. จึงร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรและสังฆทานถวายในการประกอบพิธี ซึ่งการสวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากโรคภัยต่างๆ และทำให้เกิดความสุขสวัสดี พร้อมกับแผ่เมตตาและทำใจให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น  

เวลา 18.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงเป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางวัดได้นำพระฉายาลักษณ์มาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถด้วย

กรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ในการประกอบพิธียังวัดต่างๆ รวมถึงองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในการจัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา ยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาอีกด้วย 

ด้านสำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศเรื่อง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยสำนักจุฬาราชมนตรีขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ และทุกเวลาหลังละหมาดประจำวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป

นายกฯ นำถวายพระพร

เช่นเดียวกับ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ฉ.1 เชิญชวนให้นักบวชและผู้นับถือศาสนาคริสต์ สวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งสภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพร ตลอดทั้งวันได้มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ผู้นำเหล่าทัพ พ่อค้า ประชาชน ต่างเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง

เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมการลงนามถวายพระพร

จากนั้นภาคส่วนต่างๆ ได้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร อาทิ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นำคณะผู้บริหารและข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมรอง ผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบ.ตร.,  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำคณะกรรมการบริหาร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์,  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วยนายกรณ์ จากติกวณิช หัวหน้าพรรค, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย เป็นต้น

กองทัพรวมใจสวดมนต์ถวายพระพร

กองทัพบก เวลา 15.00 น. จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กทม. โดยอันเชิญบทสวด “โพชฌังคปริตร” ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผบ.ทอ. ได้แจ้งหน่วยขึ้นตรง ทอ. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด ทอ. ร่วมกันกราบถวายพระพร และตั้งจิตอธิษฐาน รวมทั้งสวดมนต์บูชาธรรม ตั้งแต่วันที่ 16  ธ.ค.65 เป็นต้นไป ช่วงเวลาหลังการเคารพธงชาติ 08.00 น. ตามบทสวดโพชฌังคปริตร

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ แจ้งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งของรัฐและเอกชน เปิดให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป ขณะเดียวกันให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพร ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพัชรธรรม ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมสวดมนต์ในบทสวด "โพชฌังคปริตร" และร่วมเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ

ทั่วปท.พร้อมใจสวดมนต์

ในส่วนภูมิภาค หลายวัดร่วมจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานนำพระสงฆ์ ทหาร นักเรียน พุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยทางวัดศาลาปูนวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดแรกของ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่พระสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นทุกวัน

จ.นครพนม ที่วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัด นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวนครพนม ร่วมประกอบพิธี ซึ่งชาวพุทธเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่นอกจากจะเป็นพุทธานุสติแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาว เป็นมงคลในชีวิต ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในนามของพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน บริเวณห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จ.น่าน บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุ แช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลตักบาตรพระสงฆ์ธุดงค์ 700 รูป การนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร

จ.ขอนแก่น วัดหนองแวงพระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้นุ่งขาวห่มขาวเดินทางมาทำบุญที่วัดตามปกติ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

จ.นครราชสีมา บริเวณหน้าลานน้ำตก ฟู้ดฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ภาคเอกชน โดยพนักงานพร้อมด้วยผู้ประกอบการ ประกอบพิธีเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยประชาชนทั่วไปสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

จ.สงขลา ที่วัดไทรงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงพระประชวร มีพระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง