ซูเปอร์โพลเผย 'สกลธี' แรงปลายคะแนนนิยมไต่เพิ่มขึ้น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องผู้ว่าคนใหม่ในหัวใจประชาชน

เมื่อถามถึง การรับรู้ต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากกรณีปัญหาโฆษณา ลาซาด้า ที่เสี่ยงกระทบต่อศรัทธาของคนไทย พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือ อันดับหนึ่ง คือร้อยละ 35.8 ระบุเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล รองลงมาคือ ร้อยละ 11.5 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 6.7 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 5.4 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 4.3 ระบุ น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 2.8 ระบุ อื่น ๆ นางสาว รสนา โตสิตระกูล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 33.5 ไม่ทราบ

8 พ.ค. 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ผู้ว่า คนใหม่ ในหัวใจ ประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,455 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการรับรู้ต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลุ่มคนพิการ พบว่า อันดับหนึ่งหรือร้อยละ 23.8 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 14.5 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 14.3 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 10.9 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.8 ระบุ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 4.5 ระบุ อื่น ๆ น.ต.ศิธา ทิวารี และนางสาว รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 23.2 ไม่ทราบ

ที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่น่าจะสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ดีเป็นที่น่าพอใจของคนกรุงเทพ มากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่งหรือร้อยละ 28.6 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล รองลงมาคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 22.3 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 13.5 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 3.5 ระบุอื่น ๆ น.ต.ศิธา ทิวารี นางสาวรสนา โตสิตระกูล และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 19.3 ไม่มีความเห็น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะเลือก ผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนพุ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 20.6 ในครั้งที่ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 24.1 ในครั้งล่าสุด อันดับสองและสามมีคะแนนสูสีกันมาก คือ นายสกลธี ภัททิยกุล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 มาอยู่ที่ ร้อยละ 13.1 และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.0 และที่น่าจับตามองเช่นกันคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในครั้งที่ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.4 ในครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลดลงจากร้อยละ 15.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ อื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ น.ต.ศิธา ทิวารี นางสาว รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 มาอยู่ที่ ร้อยละ 3.1 อย่างไรก็ตาม เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.8 ยังไม่ตัดสินใจ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เกือบทุกคนได้รับความนิยมจากประชาชนพุ่งสูงขึ้นและทุกคนยังคงมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเพราะกลุ่มคนยังไม่ตัดสินใจยังมีอยู่จำนวนมาก ในขณะที่ ผู้สมัครบางคนอาจจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ความอ่อนไหวเปราะบางในสังคมที่เกิดขึ้นในการรับรู้ของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ส่งผลทำให้คะแนนที่ได้มีอาการแกว่งตัวขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วประกอบกับปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัคร (Personal Branding) นโยบาย การลงพื้นที่ การประชันวิสัยทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพจำอดีตของประชาชน เป็นต้น อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'แรมโบ้' หนุนซูเปอร์โพล ปชช.ส่วนใหญ่พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำ

“แรมโบ้” เห็นด้วยซูเปอร์โพล สำรวจความเห็นประชาชน พบว่าส่วนใหญ่พอใจที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำ ยืนยันนายกฯเข้าใจปัญหา ให้ความสำคัญ จน 2 ปีที่ผ่านมาไม่มีการประกาศภัยแล้งแล้ว

ซูเปอร์โพลเผย ม็อบรุนแรง - ยุยงในโซเชียล ทำความสุขลดลง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความสุขชุมชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนคาดหวังรัฐบาลใช้งบปี 66 โปร่งใส ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง งบประมาณปี 66 กับ ความคาดหวังฟื้นประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ

'สกลธี' หนุนนักโทษลอกท่อ แฉเอกชนรับเงินงวดแรกแล้วทิ้งงาน หรือทำแบบชุ่ยๆ

นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯกทม. โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เห็นด้วยมากๆ ครับว่าควรจะเป็น “นโยบาย” ให้การลอกท่อในกรุงเทพฯ ทำโดยนักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์ครับ

'ดร.โจ' อบรม 'กกต.' ชี้การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เหมือนแข่งกีฬาถ้าฟาวล์ กก. ต้องตัดสินขณะนั้น ไม่ใช่นั่งรอเกมเลิก

'ดร.โจ'อบรมกกต.ชี้การเลือกตั้งเหมือนแข่งกีฬาถ้าฟาวล์กก.ต้องตัดสินขณะนั้นจะให้เปลี่ยนป้ายหรือให้ย้ายในที่ห้ามติดไม่ใช่นั่งรอเกมเลิก แต่อย่ารับรอง'ชัชชาติ'เพราะ1.3ล้านเสียงกดดัน ถ้าฉ้อเลือกตั้งก็ต้องถูกด่าทำไมไม่ฟัน