นายกฯ การันตียกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา

นายกฯ กล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ยืนยันรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น ผ่านนโยบายการประกันรายได้ เพื่อให้พี่น้องชาวนาทุกคนมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง

5 มิถุนายน 2565 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะเป็นพืชหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า “ข้าว” ถือเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชุมชนชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่น โดยยังคงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ข้าวไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ไปจนถึงการแปรรูป จวบจนปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวไทยจนมีชื่อเสียงในระดับโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ด้วยความสำคัญที่ผูกพันลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนา ที่มีมาอย่างยาวนาน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าว ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งความสำคัญของชาวนาทั้ง 4.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติ และเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาของชาวนาที่ต้องเผชิญ ทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรัฐบาลได้ขับเคลื่อนทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งกระจายไปสู่ฐานราก รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น ผ่านนโยบายการประกันรายได้ เพื่อให้ชาวนาทุกคนได้มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และการรับรองพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมไปถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาในการทำนาแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิต และลดต้นทุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้พี่น้องชาวนามีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะ 4 พันล้าน เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำช่วงหน้าฝน และกักเก็บเพื่อฤดูแล้ง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 4,019 .80 ล้านบาท

พท. ซัดโฆษกรัฐบาลไร้ราคา พูดซ้ำแตะ 'นายใหญ่-นายหญิง'

'เพื่อไทย' โวหลังเป็นรัฐบาล 6 เดือน แก้ปัญหาได้แน่ ซัด 'ธนกร' ไม่มีราคา เลิกฉายหนังซ้ำแตะ 'ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์' เย้ยสมเพช รบ. เปลี่ยนสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กลับลำไปมา

'บิ๊กตู่' ถกเตรียมประชุมเอเปก วางกรอบ 'เรียบร้อย ราบรื่น สมเกียรติ'

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ สั่งผู้ว่าฯ - ปภ. รับมือน้ำท่วม พร้อมช่วยประชาชน 24 ชม.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

‘ธนกร’ ซัด ‘ชลน่าน’ ปชช.ดูออกร้องขอแลนด์สไลด์หวังช่วยใคร

โฆษกรัฐบาลป้อง‘บิ๊กตู่’ สวน ‘เพื่อไทย’ ประชาชนดูออก ร้องขอแลนด์สไลด์เพื่อหวังช่วยใคร อัดกล้าเอ่ยปากขอให้ช่วยเลือกให้ได้ 250 ส.ส. ทั้งๆ ที่คนทั้งประเทศขอให้เรียกแค่ 1-2 คนมารับผิดที่ทำไว้ แต่ไม่เคยคิดทำให้