นายกฯ ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การลงนาม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติ

นายกฯ ชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนร่วมกับสหประชาชาติ มุ่งมั่นเดินหน้านำประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

10 มิ.ย.2565 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันเดินหน้าผลักดันจนนำไปสู่การลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน “โลกนี้เพื่อเรา” ผ่านการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมาย 17 การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงนามดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญ โดยนอกจากเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในกรอบความท้าทายระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งนี้ รัฐบาลคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เป็นผู้นำการจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ของประชาชน และยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานระดับจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนการทำงานลงสู่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ในหน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ UN ประจำประเทศไทย ตลอดจนพันธมิตรอื่น ๆ ทุกภาคส่วน

“นายกรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์และการทำงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย และได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้พร้อมเดินหน้านำพาประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายธนกร กล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แนะบอกรักแม่ออนไลน์เป็นวัคซีนใจปลอดภัยจากโควิด!

นายกฯ แนะลูกๆ พาแม่เที่ยววันแม่แห่งชาติ ยังต้องเน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเสนอบอกรักแม่ผ่านออนไลน์-โทรศัพท์เป็นวัคซีนใจให้แม่หรือผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรค

3 ป.ปึ๊ก 'น้องตู่-น้องป๊อก' อวยพร 'พี่ป้อม' 77 ปี

3 ป.ชื่นมื่นปิดห้องคุย 30 นาที อวยพร 77 ปี 'บิ๊กป้อม' โอบ 'บิ๊กป๊อก' โชว์สื่อถามใครว่า ทะเลาะกัน ปัดต่อสานตรงล็อบบี้ ส.ส.พปชร.ไม่ร่วมประชุมรัฐสภา

บิ๊กตู่สั่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากโซนร้อนมู่หลาน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ กำชับ กรมชลฯ-สทนช.-ฝ่ายปกครอง-หน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อนมู่หลาน รวมทั้งป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง

'บิ๊กตู่' ปลื้มกรุงเทพฯ รั้งอันดับหนึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย-แปซิฟิก

นายกฯ พอใจกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก ดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศได้สูงสุด คาดไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกช่วยผลักดันนักเดินทางมากกว่า 6 ล้านคน