'คำนูณ' เชื่ออาจมีการยื่นคำร้องเอาผิดจริยธรรม ส.ส. ,ส.ว. จงใจทำสภาฯล่ม

“ส.ว.คำนูณ” เผย วิธีไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมเป็นมาตรการหนึ่งที่เคยใช้ เหน็บ ไม่มีครั้งไหนยอมรับเปิดเผยว่าจงใจ ขอให้ทบทวนหน้าที่ส.ส. หวั่นทำองค์ประชุมล่ม ส่อขัดจริยธรรม บอก ส.ส.เขียนใบลาได้ ไม่ถือว่าขาดประชุม

9 ส.ค.2565- นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.) ว่า ขณะนี้ยังต้องรอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ยังเหลือการพิจารณาอีก 4-5 มาตรา หากผ่านบังคับใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะเดินหน้าไปได้อย่างไรหรือไม่ ต้องยอมรับความจริงว่าขณะนี้เป็นสถานการณ์พิเศษ ก่อนหน้านี้การไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สมาชิกทุกฝ่ายเคยใช้กันมา แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ยอมรับกันอย่างเปิดเผยว่าการไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมเป็นความจงใจและเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้ทางการเมือง ทั้งนี้ตนเคารพการแสดงความเห็น แต่ตนเห็นต่างที่จะใช้วิธีดังกล่าวเพราะหากเห็นว่ากฎหมายไม่ถูกต้องยังมีกระบวนการหลังจากวาระ 3 อีก 2 แนวทาง คือ 1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังจะต้องให้ความเห็นกลับมายังรัฐสภาซึ่งจะต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง และกรณีที่กกต.เห็นต่างก็อาจจะโหวตไปตามการแก้ไขของกกต.ได้ และ 2.ช่วงก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยังสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเห็นว่ามีขั้นตอนตามปกติที่บัญญัติไว้ถึง 2 ช่องทาง

“จริงอยู่ที่ว่าหากไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน จะถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ แม้จะเป็นหนทางที่สั้นที่สุดและได้ผลและได้ผลดีที่สุด โดยไม่ต้องกริ่งเกรงอะไรทั้งสิ้น แต่เราควรจะต้องชั่งน้ำหนักเทียบกับความรู้สึกพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งตนคิดว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าหน้าที่พื้นฐานของสมาชิกรัฐสภา คือการเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย และทำตามระเบียบวาระ” นายคำนูณ กล่าว

เมื่อถามว่าหากในการประชุมร่วมรัฐสภาวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.) องค์ประชุมล่มจะทำให้ประชาชนผิดหวังต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาหรือไม่นั้น นายคำนูณ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีประเด็นมาโดยตลอด ครั้งนี้หากไม่ครบองค์ประชุม ไม่ว่าขั้นตอนใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ตนเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งย่อมจะไม่เข้าใจ และไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสมาชิกรัฐสภาแน่นอน จึงเป็นงานหนักที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องชี้แจงและเร่งกู้ภาพลักษณ์ เพื่อความวัฒนาถาวรของระบบรัฐสภาต่อไป

เมื่อถามว่า หากการประชุมล่มโดยมีเจตนา และไม่มีเหตุผลในการเข้าประชุมตามปกติจะต้องมีบทลงโทษอะไรหรือไม่ นายคำนูณ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าอาจจะมีการยื่นคำร้องทั้งประเด็นการผิดจริยธรรม ซึ่งก็ไม่เคยมีคดีตัวอย่างมาก่อนว่าการไม่เข้าร่วมประชุมจะถึงขั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ อย่าลืมว่าในขณะนี้รัฐธรรมนูญ 2560 มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์กรอิสระได้ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับสมาชิกรัฐสภาด้วย เป็นมาตรการการพิจารณาที่ค่อนข้างสั้น ซึ่งก็มีสมาชิกสภาฯโดนไปแล้ว 1 ราย แต่เป็นคนละเหตุผลและเหตุการณ์ หากมีสมาชิกรัฐสภาไม่เข้าร่วมประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ แต่ละคนคงมีเหตุผลในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไป หากยื่นใบลาจะไม่ถือว่าเป็นการขาดประชุม นอกจากนี้เชื่อว่าในวันพรุ่งนี้ยังมีเหตุแทรกซ้อนเข้ามาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พยายามขอให้ไม่มีประชุมในวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีภารกิจในพื้นที่ต้องเข้าร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน การมีเหตุผลในใบลาของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันไป ดังนั้นจะมาพิจารณาว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ ตนคิดว่าคงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป

นายคำนูณ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเรื่ององค์ประชุมในรัฐธรรมนูญ 2557 ฉบับชั่วคราวได้เคยมีมาตรการไว้ชัดเจนคือกำหนดการแสดงตนในแต่ละช่วงเวลาว่าจะต้องแสดงตนไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนการแสดงตนทั้งหมด หากขาดไปก็จะมีปัญหาต่อสมาชิกภาพ ซึ่งไม่ได้นำมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 จึงเป็นข้อคิดว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 2557 และข้อบังคับการประชุมนั้นๆหรือไม่ เพื่อเป็นมาตรการรักษาองค์ประชุมให้ครบ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

17 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ยื่นหนังสือถึง “ปธ.จริยธรรม-ปธ.กมธ.สาธารณสุข” สภาฯ ร้องสอบพฤติกรรม ส.ส.เอกภพ ส่อขัดจริยธรรม

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พร้อมด้วยตัวแทน 17 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ร่วม 10 คน ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรม และประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรร้องเรียน นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย พรรคก้าวไกล มีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร

สภาล่ม! ถกญัตติด่วน จัดทำประชามติ รธน.ฉบับใหม่ พร้อมวันเลือกตั้ง องค์ประชุมไม่ครบ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่1 เป็นประธานกาประชุม โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่องขอให้สภาฯพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)

'วัชระ' เปิดข้อมูล 'กรศศิร์' ร่วมกรรมาธิการ ทั้งสนช.-ส.ว. รวม 4 คณะ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา

'สมชาย' อุบชื่อ ส.ว. ดัน 'กรศศิร์' นั่ง กมธ. 2 คณะ พบเซ็นชื่อประชุมสมัย สนช.-วุฒิสภา

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ก.ย.) คณะกรรมการฯได้ประชุมต่อเนื่องกรณีคำร้องเรื่องการแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เข้ารับราชการ