ศาลรธน.สั่งจำหน่ายคดี งดอ่านคำวินิจฉัยสถานะ รมต. 'นิพนธ์'

8 ก.ย.2565 - ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี กรณีคำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่

จากกรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นกรณีที่นายนิพนธ์ เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว

ต่อมานายนิพนธ์ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (เพิ่มเติม) 2 ครั้ง และบัญชีระบุพยานบุคคลศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับเอกสารดังกล่าวไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว

แต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 นายนิพนธ์ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทยแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (2) กรณีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี งดการวินิจฉัยคดี และงดนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565 แจ้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มปกป้องสถาบัน ร้องศาลรธน. เอาผิด 'หมออ๋อง' โฆษณาเบียร์ต้องรับโทษมากกว่าคนทั่วไป

กลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน (ปภส.) นำโดย นายทรงชัย เนียมหอม ประธานกลุ่มและนางแน่งน้อย อัศวกิตติกร ประธานกลุ่มศูนย์ช่วยเหลือด้

'ภูมิธรรม' ร่อนหนังสือถาม กกต.3 ข้อ ปัญหาใหญ่ทำประชามติ

“ภูมิธรรม” เตรียมส่งหนังสือ ถาม กกต. 3 ข้อ สัปดาห์หน้า ทำประชามติ แก้ รธน. พ่วงเลือกตั้ง นายก อบจ.ได้หรือไม่   หากมีข้อโต้แย้ง ให้สภาฯส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ส่อลากยาว! คกก.แก้รัฐธรรมนูญ ยืมมือสภาฯ ชงศาล รธน. ตีความปมทำประชามติกี่ครั้ง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 60 เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่า วันนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้า

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติปม 'สส.รักชนก' ร้อง พรบ.คอมพิวเตอร์ ขัดรธน.หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 หรือไม่

มติเอกฉันท์ ศาล รธน. ตีตกคำร้อง 'เรืองไกร' ปมรัฐบาลแถลงนโยบายไม่แจงที่มารายได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ถูกร้องต่อรัฐสภา มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย