อีกแล้ว! ก้าวไกลเสนอเลื่อนญัตติถกเรื่องขบวนเสด็จฯ ราชินี

สภาวุ่น 'ก้าวไกล' เสนอเลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯขึ้นมาถก ด้านชวนสั่งพักประชุมหาข้อสรุป สุดท้ายลงมติขานชื่อไม่เลื่อนญัตติ

01 ธ.ค.2564 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอให้เลื่อนญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นญัตติของ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะเสนอ ขึ้นมาพิจารณาต่อจากการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ซึ่งที่ประชุมสภาพิจารณาค้างไว้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.

ขณะที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะตัวแทนวิปรัฐบาล ไม่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ และไม่เห็นด้วยที่ที่ประชุมจะพิจารณาในญัตติดังกล่าว ทำให้นายชวนขอให้ผู้ควบคุมเสียงของทั้งสองฝ่ายพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป และสั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที

ต่อมาได้เปิดการประชุมอีกครั้งแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีการลงมติเป็นการตัดสินว่าจะให้มีการเลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ มาพิจารณาหรือไม่ โดยนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร.ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เสนอให้ลงคะแนนโดยเปิดเผยแบบขานชื่อ ซึ่งที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ลงมติโดยวิธีการขานชื่อ ด้วยคะแนน 219 ต่อ 49 งดออกเสียง 15 ไม่ออกเสียง 3เสียง

จากนั้น ที่ประชุมเริ่มขานชื่อ โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.25 น. นายชวน แจ้งผลการลงมติว่า ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ ขึ้นมาพิจารณา ด้วยคะแนน 246 ต่อ 45 งดออกเสียง 6 เสียง