'เศรษฐา' ยาหอมตอบรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ผลักดันสนามบินแห่ง 2

นายกฯ ‘เศรษฐา’ยาหอมตอบรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ ผลักดันสนามบินแห่ง 2, “พ.ร.บ. อากาศสะอาด” ย้ำงบประมาณมีจำกัด ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ

17 ก.ย. 2566 – ที่ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ พบปะคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) เพื่อร่วมหารือทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนเอกชน ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนกลุ่มการเมืองของท้องถิ่น ร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวด้วย

ซึ่งสรุปสาระสำคัญที่เวทีเชียงใหม่ครั้งนี้มีประเด็นที่นำเสนอขอสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามบินและระบบขนส่งสาธารณะ ขยายเวลาเปิด 24 ชม. เสนอสนามบินแห่งที่ 2 ส่งเสริมเอกชนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ระบบโครงข่ายถนน Links เชื่อม 25 อำเภอ 2) ส่งเสริมสนับสนุนการทำตลาด ได้แก่ อัพเกรดงานแสดงสินค้าเป็นระดับประเทศ จัดงาน Event ระดับโลก ดึง Event ใหญ่มาจัดในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 3) ปรับปรุงกฎกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับ Visa 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำตลาดในต่างประเทศ 5) นโยบายสนับสนุนเพิ่มจำนวนผู้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าแก้ไขปัญหาผังมืองและกรใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะที่ประเด็นข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ เช่น ประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM 2.5)

ประเด็น Sotf power โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ การขอให้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก การทำ Wellness Tourism ฯลฯ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ๆ ที่รัฐบาลเดินทางมารับฟังปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้หาทางออกมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดสนามบิน ที่จะต้องขยายเวลาเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศลงมามากขึ้น ซึ่งน่าจะมีข่าวดีเร็วขึ้น ส่วนเรื่องเสียงโดยรอบสนามบิน ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องเสียงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเว้นวีซ่าคนจีน นั้น นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งเชียงใหม่เป็นกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจ ส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 อยู่ในแผนงานของรัฐาบาลอยู่แล้ว ยืนยันว่าทำงานไม่ใช่เพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่อง Soft power ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Soft power ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว พร้อมกล่าวรู้สึกดีใจกับข้อเสนอที่ต้องการผลักดันจังหวัดให้ 12 เดือน 12 Event ซึ่งเชื่อว่าทุก ๆ เดือนจะเป็น High season ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน World Event พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจัดการประชุมระดับนานาชาติ และจัดนิทรรศการ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากร ว่าตรงกับนโยบายสาธารณสุขของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยต้องชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ดึงดูดการลงทุนเข้ามา การบริการด้านสาธารณสุขของไทยถือเป็นระดับ World Class ส่วนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หากไม่สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้ ภาคการท่องเที่ยวจะกระทบไปด้วย ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จังหวัดน่าน ลำปาง แพร่ และเชียงใหม่ ติดอันดับ 10 ของโลก ที่มี PM 2.5 เพราะฉะนั้น Solution ที่เสนอมาอย่าง Command Center ต้องไปพิจารณาว่าหากไม่ให้เกษตรกรปลูกและเผาแล้วจะมีแนวทางอย่างไรมารองรับไม่ให้กระทบกับเกษตรกร ขณะที่ พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ที่จะเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยขณะนี้ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำร่างเรื่องนี้ไว้แล้ว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า งบประมาณแผ่นดินมีจำนวนจำกัด ทุกจังหวัดที่ไปมีการของบประมาณหมด ดังนั้นการดำเนินการใดก็ตามต้องคำนึงและรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศไว้ด้วย อะไรที่เป็นของท้องถิ่นก็อยากให้ทำ ไม่ใช่ว่าโครงการขนาดใหญ่ อบต.ไหนอยากทำอะไรก็ทำ ทำมาแล้วมีผลต่อเนื่องหรือเปล่า ไม่ใช่ทำออกมาแล้วเสียหายหมด ให้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังผลงานจาก Start Up เช่น ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นแนวคิดจากเด็ก ป.6 สามารถนำมาต่อยอดให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ ระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเมนท์และธุรกิจรายวัน (Horganice) บริการทำควาสะอาดและรีดผ้า (BeNeeT) พร้อมเยี่ยมชมผลงานดังกล่าวของ Start Up ที่นำมาจัดแสดง

ทั้งนี้ ในเรื่องเงินลงทุนนั้น นายกรัฐมนตรีแนะให้ Start Up ได้มีการพิจารณาการจับคู่ค้าหรือ Matching กับต่างประเทศมาร่วมลงทุนด้วย พร้อมย้ำถึงการมีความทะเยอทะยานให้มากขึ้นในการคิดหาแนวทางและขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองให้มีศักยภาพ ให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศหรือระดับสากลได้ สิ่งนี้หากทำได้จะสามารถสร้างชื่อเสียงทั้งกับตนเอง สถานบันการศึกษาของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในการประเด็นการขับเคลื่อน Wellness city รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผบก.อุตรดิตถ์' โชว์ผลงานปราบอาชญากรรม-ยาเสพติด

ผู้การตำรวจอุตรดิตถ์โชว์ผลงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการบิ๊กต่อ

‘แม่แจ่มโมเดล’...การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต ปลูกไผ่-กาแฟแทนข้าวโพด สร้างธุรกิจ ‘ต้นน้ำ-ปลายน้ำ’

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและปากท้องของพวกเขา

นายกฯ ยอมรับแบกความหวัง ปชช. หลังพบปัญหาเยอะส่งผลเครียดสูง

ยังไหว! นายกฯ ยอมรับแบกความหวัง ปชช. หลังพบปัญหาเยอะ ส่งผลเครียดสูง ยันมาหนองบัวลำภูไม่ได้สร้างภาพ ชี้หนี้นอกระบบเยอะเกินคาดหลังเปิดให้ลงทะเบียน