พร้อม!! ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต9

30 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยระหว่างเวลา 05.00-07.00 น. จะเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปไว้ประจำหน่วย หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะเปิดหีบบัตรให้ผู้ที่มาลงคะแนนคนแรกได้ตรวจสอบว่าภายในหีบไม่มีเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้นก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดยมี ผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานเขตหลักสี่

สำหรับการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน จากจำนวนประชากรรวม 199,605 คน แบ่งเป็น เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 100,529 คน เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 99,076 คน

ทั้งนี้ เขตหลักสี่ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง จำนวน 4 แห่ง รวม 20 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากสถานที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเลิกกิจการ ซึ่งเขตฯ ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมแนบเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน รวมถึงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่เลือกตั้งเดิม และที่เลือกตั้งใหม่ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

แขวงทุ่งสองห้อง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 53-54 จากเดิมใช้สิทธิที่เต็นท์ที่จอดรถหลังตลาดพงษ์เพชร ถนนแจ้งวัฒนะ เปลี่ยนเป็น เต็นท์ที่จอดรถบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด (ทางเข้าหมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์) (ก่อนถึงที่เลือกตั้งเดิม 1 ซอย จุดสังเกตออยู่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีฯ แจ้งวัฒนะ) แขวงตลาดบางเขน ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 จากเดิมใช้สิทธิ ณ เต็นท์ในโรงเรียนสารินันท์ศึกษาเดิม ถนนวิภาวดีรังสิต เปลี่ยนเป็น เต็นท์ในร้านบีบีจักรยาน ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10-18 จากเดิมใช้สิทธิที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ริมถนนวิภาวดีรังสิต เปลี่ยนเป็นบริเวณเต็นท์ในสถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 25-31 จากเดิม เต็นท์ในโรงเรียนเจริญผลวิทยา ถนนแจ้งวัฒนะ เปลี่ยนเป็น เต็นท์ในหมวดทางหลวงหลักสี่ (หมวดการทางหลักสี่) ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงแยกหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหลักสี่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) ส่วนหลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้

2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรฯ หมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ที่มา กทม.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว! เพื่อไทยฟาด 'ชัชชาติ' ลายออกพุงกาง สารพัดส่วยว่อน กทม.

'จิรายุ' ผิดหวัง 'ชัชชาติ' นั่งผู้ว่าฯ 9 เดือน ลายเริ่มออกพุงกาง เกียร์ว่างไม่ปัดกวาด กทม. ถึงขั้น ป.ป.ช. บุกจับส่วยข้าวเด็กโรงเรียนเอง

ฝุ่น PM2.5 ยังท่วมกรุง! เกินค่ามาตรฐาน 70 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) โดยตรวจวัดได้ 61-116 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

'วราวุธ' ชี้มาตรการ 'เวิร์คฟอร์มโฮม' ใช้รถยนต์น้อยลง ช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้สัมภาษณ์ ถึงสภาพอากาศไม่ดีช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 ว่า ช่วงนี้มีสภาพอากาศหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว ส่งผลให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สะสมตัว

เช็กด่วน! เช้าวันนี้ กทม.อ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 70 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 57-97 มคก./ลบ.ม.

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วกรุง เฝ้าระวัง 1-5 ก.พ.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 24 - 46 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.1 มคก./ลบ.ม.