อินโนบิก ร่วมกับ แอซทีค ฉลองปิดดีลเข้าถือหุ้นบริษัทยาระดับโลก Lotus Pharmaceutical และ Adalvo

10 พฤษภาคม 2565 - บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) ร่วมกับ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพจากประเทศไอซ์แลนด์ แอซทีค (Aztiq HK. Limited : AZTIQ) ประกาศความสำเร็จปิดดีลการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด  (Adalvo Ltd. : Adalvo) บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ อินโนบิกก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วน 37% และ Adalvo 60% เสริมศักยภาพความพร้อมและความแข็งแกร่ง Lotus Pharmaceutical ในฐานะบริษัทยาชั้นนำระดับโลกทั้งด้านการค้าและเงินลงทุน และมุ่งเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปตท. บริษัทพลังงานของประเทศ ได้พัฒนาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ในธุรกิจปิโตรเลียมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสวงหาโอกาสการดำเนินธุรกิจใหม่สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อินโนบิกจะเป็นแกนหลักเดินหน้าธุรกิจ New S-Curve ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นเรื่องยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอาหารเพื่อสุขภาพ
ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวครั้งสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยเร็ว”

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า “อินโนบิกมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและนวัตกรรมทางด้านไบโอเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีสิทธิบัตรและประสิทธิภาพระดับโลก การประกาศความสำเร็จในการปิดดีลการลงทุนในLotus Pharmaceutical และ Adalvo ครั้งนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจครบวงจรของบริษัท ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกโมเลกุลยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ตลอดจนการมีฐานการผลิตยาที่มีคุณภาพ และการจัดการทางด้านสิทธิบัตรผ่านเครือข่ายธุรกิจยาทั่วโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและความร่วมมืออุตสาหกรรมด้านสุขภาพในอนาคตต่อไป”

นายโรเบิร์ต เวสแมน (Mr. Robert Wessman) ประธานบริษัท Lotus Pharmaceutical และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Aztiq กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับก้าวสำคัญครั้งนี้ของอินโนบิก พร้อมร่วมมือเร่งขยายธุรกิจและการเติบโตของ Lotus Pharmaceutical และ Adalvo เสริมฐานการเป็นบริษัทยาชั้นนำของโลก โดยจะนำนวัตกรรมและประสบการณ์ทางธุรกิจพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน”

อินโนบิก และ Aztiq จะสานต่อความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ Lotus Pharmaceutical ตลอดจนแสวงหาโอกาสความรร่วมมือ มุ่งขยายธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ด้วยนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. Kick-off จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า...สู่ป่าล้านที่ 2

เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดคาร์บอน ร่วมกับภาครัฐ เครือข่าย และชุมชนมากกว่า 450 คน ร่วมปลูกป่า 4,500 ต้น ณ แปลงปลูกป่า ปตท. จังหวัดลพบุรี

ปตท. สืบสานแนวพระราชดำริการปลูกและใช้ประโยชน์ ‘หญ้าแฝก’ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดครั้งที่ 12

การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

AIS เดินหน้าซื้อ 3BB ชูเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมเน็ตบ้าน

AIS ชี้แจงกรณีการเข้าซื้อ 3BB และ หน่วยลงทุนในกองทุน JASIF ย้ำก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจากคุณภาพบริการและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทยหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืน