ฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มอบโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษา

ในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อาจจะเริ่มต้นมาจากการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ของคนในสังคม และขยายเพิ่มมากขึ้นจากการรวมกลุ่ม มาร่วมแรงกำลังและแรงใจ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นเรื่องที่คนในสังคมนั้นมีความคิดเห็นเหมือนกัน และเป็นเรื่องที่อยากจะผลักดันให้มีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันเกือบทุกประเทศบนโลกตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการร่วมมือกันของกลุ่มเล็กๆ กลายเป็นระดับเมือง ระดับประเทศ และปัจจุบันมีความร่วมมือระดับโลกเกิดขึ้น

ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อคนในสังคมเห็นพ้องต้องกันในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงไปนั้น การร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันและปรับเปลี่ยนทั้งแนวความคิดและการปฏิบัติ ก็เป็นเรื่องที่สามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่นเดียวกับที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้เริ่มทำไปในโครงการลมหายใจเพื่อน้องนั้น เพราะจากที่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นแรงกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ กำลังขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการได้รับความรู้จากสถาบันการศึกษา เนื่องด้วยความขาดแคลนทุนทรัพย์ของครอบครัว

จากปัญหาต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ และจะส่งผลเสียให้กับประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน จึงเกิดการพัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 60,000 ราย

ผ่านกิจกรรม PTT Virtual Run  ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมาทำร่วมกัน คือการเดินหรือวิ่งสะสมระยะทาง ที่มีผลให้ทุก 1 กิโลเมตร มีมูลค่าเท่ากับ 250 บาท โดย 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเท่ากับ 2,500 บาท หมายถึงจะช่วยเหลือเด็กได้ 1 คน หวังช่วยเหลือเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 สร้างการมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษา โดยดำเนินโครงการระยะแรกและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม

ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้ร่วมสร้างสถิติใหม่สะสมระยะทาง 600,000 กิโลเมตร ด้วยเวลาเพียง 6 วัน รวมมูลค่า 151 ล้านบาท และจากความตั้งใจของทุกคน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ ปตท. มุ่งมั่น เดินหน้าต่อกับกิจกรรมก้าวต่อกับก๊อดจิเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในเฟสที่ 2 ต่อไป เพื่อจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” 20 ล้านบาท ผ่าน กสศ. สำหรับดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุปัจจัยไม่คาดคิด อาทิ อุบัติเหตุ อาชญากรรมต่างๆ ทั้งต่อครอบครัว และตัวเยาวชน ที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา

และระหว่างดำเนินการระยะที่ 2 นั้น ปตท. ก็ได้ดำเนินการมอบเงินจำนวน 151 ล้านบาท จากการดำเนินโครงการระยะแรก ให้แก่ รศ. ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อคืนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาเยาวชน จากกิจกรรม PTT Virtual Run อีกด้วย

ทั้งนี้จากการพัฒนาโครงการทั้ง 2 ระยะ ได้รับความร่วมมือ เข้าร่วม และสนับสนุนจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงานรวมถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้แนะนำในขณะที่ตนเองกำลังวิ่งออกกำลังกาย และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ว่ากิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางของ ปตท. ช่วยเด็กๆ ที่หลุดจากระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 ดำเนินการแล้ว 2 เฟส ซึ่งเด็กคือสมบัติที่มีค่าของประเทศ การลงทุนกับเด็กคือเรื่องสำคัญ ถือเป็นทรัพยากรในอนาคต

จากความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ของคนในสังคม ทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รวม 93,061 คน เป็นระยะทางเดิน-วิ่งสะสม 7,425,061 กิโลเมตร สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 60,000 คน รวม 151 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ผ่าน กสศ. อีก 20 ล้านบาท รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

และแน่นอนว่าการรวมพลังของคนไทยในโอกาสนี้ สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถให้เด็กไทยที่ขาดโอกาส เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนนั้นๆ เติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. จับมือ รพ.สินแพทย์-วิภาราม ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล

ปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกในประเทศไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา คนไทยสร้างขยะมูลฝอยรวม 24.98 ล้านตัน

Swap & Go จับมือ TTA ขยายเครือข่าย Battery Swapping มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อสังคมไร้มลพิษ

ปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการแสวงหาวิธีที่จะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

กทม. จับมือ ปตท. เดินหน้าปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น สร้าง "ลมหายใจเพื่อเมือง" ขยายความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว

"เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง และการดูแลสุขภาพเมือง คือ การปลูกต้นไม้ ทุกอย่างต้องไปด้วยกัน

นวัตกรรม ‘มณีแดง’ ความหวังต้านเซลล์ชรา รับสังคมผู้สูงวัย

การชะลอความแก่ต่อสู้กับความร่วงโรยของวัย จัดเป็นหนึ่งในความปรารถนาของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เห็นได้จากในภาพยนตร์ ละคร หนังสือนิยาย เรื่องเล่าต่างๆ