MEA ร่วม SC Asset เพิ่ม Platform ยกระดับบริการด้านไฟฟ้า สะดวก รวดเร็ว ลดเสี่ยง COVID-19

นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลข้อมูล MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Customer Management & Sustainable Development และ นายดิเรก ตยาคี Head of living solutions บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดตัวโครงการพัฒนา MEA Smart Life Platform เพื่อยกระดับการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงการของ SC Asset ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเดินทางเข้ารับบริการด้านระบบไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ ณ โครงการเวิร์ฟ รามคำแหง-วงแหวน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับงานบริการที่ทันสมัยตอบรับความต้องการวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกกลุ่มผู้อยู่อาศัย โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการนี้ จะเป็นการเชื่อมต่อ Platform งานบริการบางส่วนจาก MEA Smart Life Application ในฟังก์ชันสำคัญให้สามารถใช้งานใน รู้ใจ Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของ SC Asset โดยการเชื่อมต่อครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้งาน Application สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code หรือ Barcode ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน แจ้งไฟฟ้าขัดข้องและรับแจ้งประกาศดับไฟฟ้าล่วงหน้า อีกทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนางานบริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่สนใจ และมี Application สำหรับผู้อยู่อาศัยในลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อรับการเชื่อมต่อ Platform จาก MEA Smart Life Application ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล MEA โทร 02-442-2600 ต่อ 4465

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA เปิดรับสมัครโครงการ Solar ภาคประชาชน ปี 2565 รับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย กพช.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลัง GWM ขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

MEA EV Application เวอร์ชันใหม่ !! ครบทุกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า มอบสิทธิพิเศษชาร์จไฟฟรี ถึง 30 มิ.ย. 65

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดใช้งาน MEA EV Application เวอร์ชันใหม่ !! ครบทุกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี สะดวก แม่นยำ ทันสมัย