อุทยานวิทย์ ม.แม่โจ้ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนา “ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ” ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากกว่าร้อยละ 50

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในฐานะโฆษก อว. เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัด อว.ดำเนินโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ผ่านแผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ทีมข้าวหอมแม่โจ้ ทำผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ เป็นข้าวกล้องสีดำที่มีกลิ่นหอมนุ่มพิเศษ ไม่แข็ง หุงง่าย ไม่ต้องแช่ มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีปริมาณสารแกมมาไรซานอล สารต้านอนุมูลอิสระรวม แอนโทไซยานิน วิตามินบี 1 และธาตุเหล็กสูง  จากงานวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่พัฒนาสู่รูปแบบธุรกิจของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีข้าวที่เหมาะใน การดูแลสุขภาพและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควบคุมปริมาณการบริโภคน้ำตาล

โฆษก อว.กล่าวต่อว่า  อุทยานฯ ได้พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  การออกแบบธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเบื้องต้น การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานของสถานที่ผลิต การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม  เป็นต้น ปรากฎว่าภายหลังจากการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางทีมจึงได้ปรึกษาและวิเคราะห์ผลการตอบรับจากลูกค้า และต่อยอดธุรกิจฯโดย ได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งปรับขนาดบรรจุภัณฑ์และปริมาณการบรรจุข้าว ขนาด 250 กรัม ตามข้อเสนอแนะของลูกค้าส่วนใหญ่ ปรากฎว่ามียอดขายเพิ่มสูงขึ้น

“หลังจากทดลองตลาดระยะที่ 1 ลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ กลับมาซื้อซ้ำมากกว่าร้อยละ 50 โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วงวัยเกษียณ อายุ 60-75 ปี และกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคน แม่บ้าน อายุ 30-55 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจ สามารถสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่โตมาจากมหาวิทยาลัยได้” รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว.ปลื้ม 19 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก “จุฬาฯ - มหิดล – เชียงใหม่ – วลัยลักษณ์” อันดับโลกดีขึ้น ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี. รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไ

“ศุภมาส” แถลงนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว.สู่กระทรวงเศรษฐกิจ ใช้นวัตกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการทำงานต่อผู้บริหารอว. ว

“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เวลา 12.09 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวง อว.เป็นวันแรก หลังปฏิบัติภารกิจในการรับองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อว. ชวนเที่ยวงานมหกรรมวิทย์ฯ ใจกลางเมือง ที่หอศิลปกรุงเทพฯ

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง (National Science and Technology Fair 2023 Downtown) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)