“ดร.ดนุช” เลขาฯ คนใหม่ รมว.การอุดมศึกษาฯ ลุยงาน U2T for BCG ลงพื้นที่ จ.ยโสธร ย้ำนายกฯ ให้ความสำคัญโครงการ U2T for BCG เตรียมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวของดี 9 ตำบลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร (วชช.ยโสธร) โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี และผู้นำพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) ได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการ U2T for BCG ว่า มรภ.ศรีสะเกษรับผิดชอบ 200 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่ศรีสะเกษ 171 ตำบล ยโสธร 29 ตำบล รวมเป็น 200 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จำนวน 1,980 คน ดำเนินการใน 4 เรื่อง คือด้านเกษตรและอาหารสัดส่วน 40% ด้านสุขภาพและการแพทย์สัดส่วน 12% ด้านพลังงานและวัสดุ 42% และด้านการท่องเที่ยวและบริการ 6% โดยทำเรื่อง BCG อย่างเข้มข้น ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการคัดเลือกตำบลที่ดำเนินการด้าน BCG ดีเด่น เพื่อส่งให้ อว. ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

จากนั้น รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี กล่าวว่า มรภ.อุบลราชธานี รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญและยโสธร ในยโสธรรับผิดชอบ 29 ตำบล โครงการ U2T for BCG ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่ต่อเดือนประมาณ 20 ล้านบาท จากการจับจ่ายใช้สอยของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านอื่นอีกมากมาย ซึ่งผลประโยชน์จะไปตกอยู่กับชุมชน ในพื้นที่มีการดำเนินการด้านเกษตร ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหาร ด้านสมุนไพรและการจัดการขยะ เป็นต้น

ขณะที่นายวสันต์ สุวรรณเนตร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.วชช.ยโสธร กล่าวว่า วชช.ยโสธรรับผิดชอบใน 27 ตำบลของยโสธร โดยขณะนี้ได้เก็บข้อมูล Thailand community Data (TCD) หรือฐานข้อมูลรายตำบลขนาดใหญ่ได้กว่า 8,000 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 13,000 ตัวอย่าง มีทั้งเรื่องของพืช สัตว์เศรษฐกิจ อาหาร แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป

จากนั้น ดร.ดนุช ได้มอบนโยบายและแนวการการบริหารจัดการโครงการ U2T for BCG ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการ U2T for BCG มาก และมีแผนที่จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการ  U2T for BCG ในแต่ละภาค ซึ่งจากการที่ตนลงพื้นที่พบว่าในแต่ละตำบลมีของดีซ่อนอยู่มากมาย เช่น สิมโบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปโบราณ รวมทั้งเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งจากนี้ไป U2T for BCG จะมีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวของดี 9 ตำบลเหมือนกับการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ซึ่งการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างทันสมัย ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน BCG เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่นำออกสู่ตลาดพร้อมจำหน่ายได้ถึง 1.5 หมื่นผลิตภัณฑ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ รมว.อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เป็น HUB เครื่องสำอางและสมุนไพร แข่งกับเกาหลีและญี่ปุ่น ชี้

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว. และ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์

“อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่” ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมนำพาวิถีชีวิตชาวอาข่าไปสู่ชาวโลก

อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่” ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมนำพาวิถีชีวิตชาวอาข่าไปสู่ชาวโลก ขณะที่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว.ลงพื้นที่เชียงรายเชิญชวนผู้ประกอบการน้อยใหญ่มาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือนิคมความรู้ทั่วประเทศ ยันกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนเต็มที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ โชว์ผลงานผู้ประกอบการที่มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งชากัญชา เครื่องแกงใต้พร้อมปรุง สะตออบแห้งชนิดคืนรูป ขณะที่เลขานุการ รมว.อว.ทึ่งเครื่องแกงใต้พร้อมปรุงส่งขายไกลถึงตะวันออกกลาง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)จ.นครศรีธรรมราช

เลขานุการ รมว.อว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ชื่นชมนักวิจัยค้นพบ “เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อม น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว.

กฐิน 'มนต์แคน แก่นคูน' ยอดทะลุหลักล้าน!

เรียกว่าเป็นปีทองอีกปีของ ศิลปินที่คว้ายอดรับชมยูทูบมากที่สุดในประเทศไทย 2 ปีซ้อน “มนต์แคน แก่นคูน” ที่ยังรักษาความแรงต่อเนื่อง เพราะเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็ม “มาเด้อฝันเอย” ออกมา ก็สร้างสถิติใหม่ ติดเทรนด์มาแรงอันดับ 1 ถึง 3 เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลง “เป็นเกียรติหลาย” เพลง “หนีบ่ม้ม” และล่าสุดเพลง “นางไอ่ของอ้าย”

ทีม “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” ของกระทรวง อว. เห็นผลจริง 4 ทีมชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาเพื่อชาวบ้านสุดเจ๋ง